Tyskland satsar på fusionskraftverk till 2040

Tysklands forskningsminister Bettina Stark-Watzinger tillkännager det nya finansieringsprogrammet för fusionsforskning, Bild: Forskningsministeriet, BMBF

Tyskland tar ett stort kliv mot en hållbar energiframtid genom att satsa på forskning kring fusionsenergi, med målet att bygga landets första fusionskraftverk senast år 2040. Detta tillkännagavs av landets forskningsminister Bettina Stark-Watzinger, som presenterade ett nytt forskningsfinansieringsprogram för att utveckla nödvändiga teknologier, komponenter och material.

Tyskland, som har en lång tradition av stöd till fusionsforskningen vid bland annat Max Planck-institutet för plasmafysik, Karlsruher Institut für Technologie och Forschungszentrum Jülich, vill nu accelerera utvecklingen. Med det nya programmet, "Fusion 2040 - Forskning på väg mot ett fusionskraftverk", ska man i ett första skede fokusera på teknologisk utveckling fram till 2030-talet, för att sedan integrera dessa i en kraftverksdesign.

Bygger upp ett "fusions-ekosystem"

Projektet omfattar både magnetisk inneslutning och laserfusion, och satsar på tillämpad samverkansforskning i offentlig-privat regi. Syftet är att snabbt omsätta forskningsresultat till industriellt nyttjande och samtidigt bygga upp ett "fusions-ekosystem" med start-ups, industri och vetenskapsgrenar. Detta steg markerar en viktig milstolpe mot en ren, pålitlig och överkomlig energiförsörjning, fri från de nackdelar som kärnkraften med fissilt material för med sig.

Använder samma processer som solen

Energikrisen har gjort det tydligt hur viktigt det är med hållbar energi. Fusionsenergi representerar en framtid där energiproduktionen inte bara är ren, utan också i princip outtömlig, eftersom den använder samma processer som solen - fusion av lätta atomkärnor till tyngre under extremt höga temperaturer och tryck, utan risk för radioaktivt avfall som vid fission.

Tysklands regering satsar nu ytterligare 370 miljoner euro, totalt mer än en miljard euro fram till 2028, på fusionsforskning.

Solen - en oändlig energikälla

Detta beslut följer efter Tysklands avveckling av kärnkraftverk som använder klyvning (fission) för energiproduktion, med de sista anläggningarna stängda förra året.

Tysklands ambition är att leda utvecklingen mot kommersiell fusionsenergi, en målsättning som speglar ett globalt lopp mot att realisera denna nästintill oändliga energikälla. Med detta initiativ vill man inte bara säkra landets energiförsörjning utan även bidra till global tillväxt och välstånd genom en banbrytande energilösning.

Källa: World Nuclear News