Tydliga regler krävs för utbyggnaden av Vätgasinfrastrukturen

Tankning av ett vätgasdrivet fordon.. Foto: Wikimedia Commons

En utbyggd vätgasinfrastruktur skulle öka elsystemets flexibilitet, stärka energiberedskapen och bredda tillgången för olika verksamheter på en växande vätgasmarknad. Energimyndigheten föreslår nu åtgärder för att främja denna utveckling.

För att underlätta utbyggnaden krävs en uppdaterad och ett tydligt regelverk, enligt Energimyndigheten som nu delrapporterar sitt uppdrag att samordna vätgasarbetet i Sverige.

– För att svenska företag och aktörer ska vilja planera och genomföra investeringar behövs ett tydligt regelverk. Ramarna för regelverket bör utgå från gasmarknadspaketet som väntas träda i kraft under våren 2024, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten. 
 

b
Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör. Foto: Energimyndigheten

Det är stålindustrins omställning till fossilfrihet samt ny industri i norra Sverige som driver på utvecklingen av fast vätgasinfrastruktur. Energimyndighetens analys visar att det finns ekonomi i att producera vätgas på flera ställen i landet och transportera vätgasen via rörledningar till olika användare.

– Men vi ser även att det behövs ny kunskap och kompetens på vätgasområdet, både för att ta fram regelverk och för att tillämpa de nya reglerna. Myndigheter som är centrala för uppdateringen av regelverken måste ges rätt förutsättningar, annars kan tillståndsprocesserna bli onödigt långa, säger Gustav Ebenå, chef för avdelningen Systemanalys och statistik på Energimyndigheten.  

Förutom kompetens krävs ett långsiktigt åtagande för att följa och analysera utvecklingen samt lösa eventuella hinder för utbyggnaden av vätgasinfrastrukturen. Energimyndigheten föreslår att myndigheten ska agera som nationellt vätgascentrum och samordna infrastrukturutbyggnaden.

b
Gustav Ebenå, chef för avdelningen Systemanalys och statistik på Energimyndigheten. Foto: Energimyndigheten

Källa: Energimyndigheten