Finlands urberg kan dölja stora mängder grön energi

Enligt GTK finns de största potentialerna för vätgasproduktion i berggrunden i Sydöstra och Sydvästra Finland samt på Åland. Foto: Creative Commons Lic, Kredit: Adege

I Frankrike har man nyligen gjort stora upptäckter av naturligt vätgas i berggrunden. Liknande processer sker även i Finlands urberg, där naturligt framställd vätgas potentiellt kan revolutionera energisektorn.

I Sydöstra Finlands berggrund bildas naturligt vätgas, en process som Geologiska forskningscentralens (GTK) ledande expert Teppo Arola belyser under en intervju med finländska nyhetssajten Yle Uutiset.

- Denna upptäckt öppnar för möjligheten att utnyttja vätgas som en ren och effektiv energikälla, särskilt viktig i övergången från fossila bränslen.

Fungerar som lagringslösning

Vätgas framstår som grundpelaren i framtidens renare energisystem. Den kan förbrännas utan att släppa ut växthusgaser och fungera som en lagringslösning för energi. Den traditionella metoden att producera miljövänlig vätgas genom elektrolys av vatten med förnybar energi är dock både dyr och ineffektiv.

Det naturligt bildade vätgas i urberget kan radikalt förbättra ekonomin i vätgassektorn om det finns i tillräckliga mängder och kan utvinnas kostnadseffektivt.

Även på Åland

Enligt GTK finns de största potentialerna för vätgasproduktion i berggrunden i Sydöstra och Sydvästra Finland samt på Åland. Vätgas bildas när radioaktiva ämnen i rapakivi sönderdelar vattenmolekyler, vilket frigör vätgas som sedan löser sig i grundvattnet.

GTK arbetar för närvarande på en karta över Finlands vätgasfyndigheter, som väntas publiceras senare denna vår. Proverna som legat till grund för denna kartläggning samlades ursprungligen in för andra ändamål, såsom malmsökning eller grundvattenstudier, men har ibland visat på höga halter av vätgas.

Värt att utforska

I internationell jämförelse står sig de finländska upptäckterna av vätgas väl.

- Det är absolut värt att utforska vidare, säger Arola.

I Frankrike har ett stort fynd av naturlig vätgas i Lorraine-regionen vid gränsen till Tyskland väckt hopp om att utnyttja berggrundens vätgas för energiproduktion. Upptäckten gjordes av ett forskarlag vid Lorraine-universitetet som initialt letade efter metan. Djupare borrningar visade på allt högre halter av vätgas, och preliminära uppskattningar tyder på att det kan finnas mellan 20 och 60 miljoner ton vätgas i regionen.

Naturbaserad vätgasproduktion

Forskargruppen utvecklar nu en metod för att direkt extrahera vätgasen från vattnet i borrningshålen, vilket kan visa vägen för liknande initiativ i Finland och andra länder med potential för naturlig vätgasproduktion.

Källa: Yle Uutiset