Sinfra tecknar ramavtal med AFRY för säkerhetskonsulttjänster

Foto: AFRY

AFRY har undertecknat ett övergripande avtal med Sinfra, en central inköpsorganisation för kommunalt ägda energi-, vatten- och avfallshanteringsselskaper. AFRY kommer att tillhandahålla ett omfattande utbud av konsulttjänster inom området säkerhet.

Sinfra, den svenska inköpscentralen för infrastruktur, har avslutat upphandlingen av ett ramavtal för konsulttjänster relaterade till säkerhet. Upphandlingen omfattar olika typer av säkerhetskonsulter inom områden som fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, kris- och kontinuitetsplanering, penetrationstester, personalsäkerhet och säkerhetsskydd.

Syftet med upphandlingen är att möta medlemmarnas behov av konsulttjänster enligt EU:s nya NIS2-direktiv, vilket är inriktat på att höja den gemensamma cybersäkerhetsnivån inom hela unionen. Införlivandet av NIS2 i svensk lagstiftning planeras ske senast i oktober 2024.

"Företagets medlemmar bedriver samhällsviktig verksamhet som ger betydande samhällsnytta, och vi ser fram emot att använda vår expertis inom säkerhet för att göra verklig nytta för samhället. Det kan exempelvis innebära minskad risk för miljöskador till följd av säkerhetsbrister", säger Filip Enander, affärssegmentschef för cybersäkerhet på AFRY.

AFRY är en av elva leverantörer som Sinfra har tecknat ett ramavtal med. Enligt detta avtal kommer AFRY att tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsområdet till Sinfra-medlemmarna under de kommande två åren, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Det totala uppskattade värdet av ramavtalet för samtliga leverantörer är 200 miljoner SEK över en period av fyra år.