Vattenfall investerar 300 miljoner kronor i Hölleforsens vattenkraftstation

Hölleforsens kraftverk ligger i Indalsälven i norra Sverige. Foto: Vattenfall

Vattenfall har beslutat att investera 300 miljoner kronor i en ny vattenkraftturbin i Hölleforsen vid Indalsälven i Jämtland, vilket kommer att förlänga kraftverkets livslängd med minst 50 år. Planen är att ta den nya turbinen i drift år 2027, och arbetet för moderniseringen och underhållet av Hölleforsen vattenkraftstation kommer att genomföras under perioden 2026–2027.

I sitt kontinuerliga arbete med att underhålla och modernisera vattenkraften kommer Vattenfall främst att byta ut aggregat G1 i Hölleforsen. Detta inkluderar att ersätta turbinen och generatorn samt de tillhörande systemen, såsom hydraulik- och kylsystem. Hölleforsen, belägen cirka 80 km från Sundsvall, är en ovanjordsstation i Indalsälven.

Jerry Westerstedt, projektchef för Vattenfall vattenkraft i Norden, betonar vattenkraftens roll som Sveriges största batteri och dess avgörande roll i övergången till ett fossilfritt samhälle. Investeringen i Hölleforsens vattenkraftstation säkerställer långsiktig energiproduktion och ökar kraftverkets totala produktion med 2 MW. Detta anses vara särskilt viktigt i dagens sammanhang där varje kapacitetshöjning har stor betydelse.

Vattenfall strävar efter att involvera lokala entreprenörer i projektet och har utsett Voith och Andritz för att byta ut aggregatet och turbindelen på plats.

Fakta:

  • Hölleforsens vattenkraftverk ligger vid Indalsälven i mellersta Sverige.
  • Kraftverket är utrustat med tre kaplan-turbiner och utnyttjar en fallhöjd på 25 meter.
  • Det togs i drift 1949.
  • Normal årsproduktion uppgår till cirka 0,7 TWh.
  • Installerad kapacitet är för närvarande 151 MW och kommer att öka till 153 MW efter moderniseringen.