Svenska Kraftnät ger Sonnen grönt ljus för virtuella kraftverk i Sverige

Sonnen implementerar sitt virtuella kraftverk i Sverige, med fokus på ökad hållbarhet och solenergianvändning för hushåll. Bild: Sonnen

Sonnen tillkännager idag lanseringen av sitt virtuella kraftverk i Sverige. Efter en sömlös integration med det nationella elnätet och tester i 35 hushåll har sonnen fått grönt ljus från Svenska Kraftnät, den ansvariga myndigheten för energiförsörjningens tillförlitlighet i hela Sverige.

Sonnen utvidgar användningen av energilagringssystem genom att möjliggöra självkonsumtion av solenergi i hemmet och samtidigt koppla samman flera hushålls lagringssystem till ett stort virtuellt batteri. Detta batterinätverk kan stabilisera elnätet vid fluktuationer och minimera avbrott i strömförsörjningen till hushåll över hela Sverige. Genom denna konfiguration kan hushåll spara pengar genom ökad självkonsumtion och dra nytta av energimarknaden med sina lagringssystem.

Wenzel Brühl, VP Growth Markets på sonnen, säger: "Vi är entusiastiska över att introducera sonnen Virtual Power Plant (sonnenVPP) i Sverige och möjliggöra nästa steg i energiomställningen för hushåll. Den svenska energimarknaden erbjuder attraktiva fördelar för kunder som deltar i vår VPP. Vår teknik, beprövad internationellt under flera år, blir nu tillgänglig för våra svenska kunder. Detta markerar början på sonnens närvaro på den nordiska energitjänstemarknaden och betonar vårt åtagande att skapa nya partnerskap."

Virtuella kraftverk spelar en nyckelroll i energiomställningen genom att hantera integreringen av förnybar energi i energisystemet och möta behoven hos en ökande användarbas, inklusive elfordon (EV) och värmepumpar. Dessa digitala lösningar ger kraftnäten flexibilitet för att bibehålla stabilitet genom att utnyttja befintliga batterier eller elfordon, vilket minskar behovet av ytterligare investeringar i nätinfrastruktur eller storskaliga lagringssystem.