Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet i samarbete kring forskning och studier

Anders Gustin, branschutveckling Installatörsföretagen, Mikael Risberg, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, Johnny Petré, ordförande för Installatörsföretagen och Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef. Foto: Tomas Bergman

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har ingått en avsiktsförklaring för att stärka sitt samarbete inom utbildning och forskning. Målet är att öka innovations- och utvecklingstakten inom områden som klimat, energi, elektrifiering och digitalisering samt att stödja kompetensförsörjningen inom installationsbranschen.

Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet, ser positivt på avtalet och betonar att installationer spelar en central roll i byggnationen med stor påverkan på energieffektiviseringen. Avtalet stärker universitetets forskning och undervisning inom området och gynnar branschen.

Installatörsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation med 4 000 medlemsföretag, installerar och optimerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik i byggnader och verksamheter. Förståelsen för hur olika installationsval påverkar systemet för elförsörjning anses vara avgörande i övergången till ett klimatneutralt samhällsbyggande. Avsiktsförklaringen syftar till ett närmare samarbete mellan installationsbranschen och universitetet för att öka attraktionskraften och möjligheterna till högre studier inom installationsområdet.

Johnny Petré, ordförande för Installatörsföretagen, understryker betydelsen av att bygga en stark relation med Luleå tekniska universitet för att främja kunskapsöverföring och säkerställa kompetensförsörjningen i branschen. Avsiktsförklaringen inkluderar även ökat ansvar från installationsbranschen för att direkt stödja universitetet inom forskning och utbildning, med fler samarbeten om forsknings- och utvecklingsprojekt inom installationsområdet.

Avtalet har officiellt undertecknats av Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, och Ola Månsson, VD för Installatörsföretagen. Under undertecknandet närvarade även Anders Gustin, chef för Branschutveckling inom Installationsföretagen, som kommer att leda arbetet från Installatörsföretagens sida, samt Johnny Petré och Johan Larsson.