Fossilfritt Flyg - Energimyndigheten beviljar stöd till forskningsprojekt

Foto: Niklas Jonasson

Energimyndigheten har beviljat finansiellt stöd till tio nyskapande forskningsprojekt inom området fossilfritt flyg. Dessa projekt syftar till att utveckla teknologier för användning av vätgas inom flygsektorn, samt för att förbättra drönarteknik. Utöver detta fokuserar projekten på att främja kompetensförsörjning, utveckla metoder för klimatoptimerad flygning och effektivisera processerna för produktion av biobränslen.

Forskning och innovation spelar en central roll i omställningen mot fossilfritt flyg och Energimyndigheten stöder aktivt projekt som kan bidra till detta mål. Under det senaste året tilldelades totalt 55 miljoner kronor till tio olika projekt, vilka omfattar både teknisk utveckling och demonstrationsinsatser.

– För att nå ett fossilfritt flyg är det många områden som behöver utvecklas och det är därför viktigt att vi ger stöd till olika tekniker och lösningar, säger Mats Larsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.