Många fördelar med biogas för svensk sjöfart

En stor del av alla nya fartyg kan köra på biogas. Foto: william william/unsplash

Sverige kan dra nytta av biogas för att spara el, särskilt inom sjöfarten där många nya fartyg kan använda det. Produktionen kan ske lokalt utan att kräva mycket el. En förstudie från Trafikverket och Lighthouse visar att det enda som återstår är att bygga upp produktions- och distributionskapaciteten för biogas.

– Jag har aldrig varit med i ett projekt med så engagerade aktörer. De ser verkligen det här som ett framtidshopp för branschen, säger Desirée Grahn, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon talar om rederier, hamnar, biogasproducenter och andra som deltagit i projektet Förnybar flytande biogas (LBG) till sjöfart i praktiken som gjorts inom ramen för Trafikverket branschprogram Hållbar sjöfart som drivs av Lighthouse.

– De som arbetat med och för biogas över tid ser ju alla fördelarna med det som bränsle, fyller hennes kollega Karl Jivén i.

Han anser att det har blivit tjatigt att lista alla fördelar i artikel efter artikel, men betonar att det är viktigt att upprepa dem ändå. Tekniken för biogas är mogen och nya LNG- och dualfuel-fartyg över hela världen kan använda det. Biogas kan produceras lokalt, vilket minskar behovet av importerad fossilt baserad mineralgödsel och naturgas, vilket ökar landets försörjningstrygghet.

– Dessutom, och det tror jag inte riktigt har nått fram i debatten, så krävs det väldigt lite el för att göra biogas. Det innebär att om man producerar biogas motsvarande 10 eller 20 terawattimmar i stället för elektrobränslen, som kräver betydligt mer el att producera, så behöver inte utbyggnaden av elproduktionskapaciteten bli lika stressad, säger Karl Jivén.

På grund av Ukrainakriget och det förändrade säkerhetsläget har biogasen framhävts som en ersättning för naturgas i väst. För att etablera användningen av LBG inom sjöfartssektorn i Sverige krävs nya strategier, eftersom enskilda rederier inte kan skapa en marknad på egen hand.

Tyskland efterfrågar mycket biogas, vilket kräver att den omvandlas till flytande form för längre transporter. För att etablera LBG-produktion inom sjöfartssektorn i Sverige behövs nya strategier och marknadsplatser. Möten mellan biogasproducenter och sjöfartsaktörer är viktiga för att skapa relationer. Långsiktiga kundrelationer är avgörande för investeringar i produktionsanläggningar. Utvecklingen fortsätter med fler biogasanläggningar och nya policystyrmedel för förnybar energi.

Rapporten identifierar följande slutsatser och rekommendationer för framtida arbete:

  • Potentialen för biogas är stor och inte fullt utnyttjad.
  • Sjöfartsaktörer är mycket intresserade och ser biogas en strategisk lösning.
  • Fortsatt dialog mellan aktörer (sjöfartsindustrin, biogasproducenter och transportköpare) är nödvändig för att öka användningen av LBG inom svensk sjöfart.
  • Distribution och logistik av LBG behöver förbättras för att möjliggöra enklare leverans till fartyg.
  • Långsiktiga avtal behövs för att stabilisera priserna för LBG.
  • En marknadsplats för LBG-försäljning kan underlätta för mindre producenter och skapa en mer transparent marknad.
  • Skattesystemet kan behöva ses över för att underlätta övergången mellan olika tillstånd (gas/flytande) av biogas.
  • Biogas i sjöfarten kan bidra till att minska trycket på elbehovet och fungera som en övergångsåtgärd mot elektrifiering.

Källa: Lighthouse