Framtidens sjöfart: BHP utforskar i kärnkraftsdrivna lastfartyg

Enligt ULC-Energy kan kärnkraftsdrivna lastfartyg spela en central roll i en mer hållbar och effektiv global sjöfartsindustri. Arkivbild

Nederländska företaget ULC-Energy BV, specialiserat på utveckling och rådgivning inom kärnenergi, har på uppdrag av det globala gruvföretaget BHP genomfört en studie om möjligheten att använda civil kärnteknik för att driva kommersiella sjöfartyg.

Studien jämförde olika civila reaktordesigner med behoven inom kommersiell sjöfart och utvärderade utmaningar relaterade till regleringar, drift, kostnader och besättningens utbildning.

Sjöfartsindustrin, som årligen förbrukar omkring 350 miljoner ton fossila bränslen och står för cirka 3 procent av de globala koldioxidutsläppen, har satt ett mål att nå nettonollutsläpp senast 2050. ULC-Energy betonar att avkarbonisering av sjöfartsindustrin är en betydande utmaning i strävan efter hållbarare transporter.

Större fartyg

Tidigare åtgärder har inriktats på energieffektivitet genom större fartyg, förbättrade skrovdesigner och effektivare operationer, samt utforskning av alternativa bränslen som LNG, metanol och ammoniak.

Kärnenergi framstår dock som ett lovande alternativ, med potential att erbjuda längre räckvidd, snabbare transporter och minskat behov av tankning, samtidigt som nästan inga växthusgaser släpps ut under resan. Att realisera denna vision kräver dock betydande förändringar, inklusive tekniska lösningar, uppdaterade regelverk och omstrukturerade operationer.

Stor användare av frakt

ULC-Energys VD, Dirk Rabelink, understryker att kärnenergilösningar kan vara ett pålitligt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella marina bränslen, men betonar att det krävs samarbete mellan olika aktörer för att göra detta möjligt. BHP, en världsledande resursföretag och stor användare av frakt, stöder studien som ett led i att utforska olika vägar för att minska växthusgasutsläpp inom maritim sektor.

Denna studie belyser en potentiell framtid där kärnkraftsdrivna lastfartyg kan spela en central roll i en mer hållbar och effektiv global sjöfartsindustri, samtidigt som de bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Källa: World Nuclear News