Södra - En kraftkälla för hållbar energi i södra Sverige

Foto: Geranimo/Unsplash

Södra fortsätter att vara en betydande producent av miljövänlig elektricitet från biomassa, vind och vatten, vilket bidrar till det södra Sveriges energiförsörjning. År 2023 genererade Södra 1885 GWh elektricitet, vilket överstiger koncernens årliga elförbrukning med över 120 procent. Det resulterande överskottet på 432 GWh fördelades över det lokala elnätet och stödde elförsörjningen i närområdet där Södra är verksamt. Denna överskottsel motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för över 75 000 småhus eller den årliga körsträckan för mer än 190 000 elbilar.

Johannes Bogren, chef för bioprodukter på Södra, understryker betydelsen av att möta den ökande efterfrågan på el i samhället och framhäver det positiva bidraget från Södras industriproduktion och skogsråvaran från familjeskogsbruk. Den förnybara råvaran från skogarna används i stor utsträckning i de tre massabruken för att producera grön el, där energi extraheras från svartlut för att generera ånga som driver turbiner och producerar elektricitet. Denna elproduktion är avgörande för Södras egen elförsörjning och stöder samtidigt hållbarhetsmålen.

Siffrorna för 2023 visar att Södra Cell Värö, Södra Cell Mönsterås och Södra Cell Mörrum tillsammans producerade 1855 GWh elektricitet, medan Södra levererade 453 GWh fjärrvärme från massabruken och sågverken i Kinda och Hamina till närområdena. Dessutom tillförde Södra fasta biobränslen motsvarande 3719 GWh till kunder som producerar el och värme. Vindkraftverken i Mönsterås genererade 29 GWh el under 2023, och ett nytt vattenkraftverk vid Karlshammar utanför Mönsterås började producera 1 GWh el under året. Dessa siffror vittnar om Södras engagemang för att diversifiera och öka produktionen av grön energi.