Dragon 12 uppvisar positiva resultat under inledande testfas

Foto: Minesto

Under de första två veckorna av testningen har Dragon 12:s funktionalitet blivit verifierad och energiproduktionens prestanda har nått tillfredsställande nivåer enligt förutsägelserna. Samtliga nyckelfunktioner, såsom start, vändning med tidvattenflödet och elgenerering, har framgångsrikt bekräftats under den inledande driftsfasen. Med tanke på systemets stabila prestanda konstaterar Minesto att de tekniska riskerna vid en eventuell uppskalning har minskat avsevärt.

Minestos tidvattenkraftverk, Dragon 12 med en kapacitet på 1,2 MW, har levererat som förväntat sedan installationen för två veckor sedan. Det har varit i drift vid det nästanslutna bottenfundamentet som är nedborrat i havsbotten i Vestmannasund, Färöarna.

Baserat på erfarenheterna från Dragon 4, det mindre 100 kW-systemet, och användningen av styrning samt simuleringsmiljöer, har alla nyckelfunktioner, inklusive start, vändning med tidvattenflödet och elgenerering, framgångsrikt verifierats i den inledande testningen.

Dragon 12 genererar elektricitet på sin 8-formade bana med en bredd på 70 meter och ett genomsnittligt djup på 50 meter. Kraftverket övervakas och kontrolleras på distans av Minesto och har ett gränssnitt i SEVs kontrollrum i Torshavn där elnätet övervakas och styrs.

Bernt Erik Westre, CTO på Minesto, kommenterar: "Det är en ögonblickets sanning att vara vittne till den första flygningen och därmed elproduktionen med varje Minesto-drake. Draken styr sig genom tidvattenströmmen och synkroniserar induktionsgeneratorn med elnätet. Även om jag hade förväntningar på att vårt ingenjörsteam skulle lyckas, var det ändå mycket tillfredsställande att se statusen i vårt SCADA-system skifta till 'Produktion', och därmed placera Minesto bland megawatt-producenterna."

Dragon 12 är designad för att hantera stora belastningar och behöver stegvis finjustering för att optimalt hantera och kontrollera dessa krafter. Systemet svarar som förväntat, vilket skapar en stabil grund för kommande aktiviteter som fokuserar på att justera parametrar i Dragon 12:s kontrollsystem.

Martin Edlund, VD på Minesto, sammanfattar: "Vi kan framgångsrikt summera de första veckorna av Dragon 12-testningen. Med tanke på systemets positiva beteende och respons kan vi redan i denna driftsfas dra slutsatsen att de tekniska riskerna vid en eventuell uppskalning har minskat markant. Minesto är nu en del av en exklusiv grupp tidvattenutvecklare i megawatt-skalan och är framför allt den enda med fullskaliga kraftverk som utnyttjar den helt unika och konkurrenskraftiga principen för energikonvertering – att flyga drake."