Hållbarhet i fokus - Umeå planerar storskalig produktion av elektrobränsle

På bilden: Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun; Claes Fredriksson, vd för Liquid Wind; Jan Ridfeldt, vd för Umeå Energi. Foto: Malin Grönborg.

Nyligen arrangerade Liquid Wind och Umeå Energi en rundvandring i samband med planeringen av en omfattande produktionsanläggning för elektrobränsle vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Anläggningen, känd som FlagshipTHREE, kommer att dra nytta av biogen koldioxid från kraftvärmeverket och utvecklas av Liquid Wind i samarbete med Umeå Energi. Målet är att anläggningen ska vara i drift 2027. Evenemanget inkluderade ett seminarium och en frågestund där politiker och näringslivsrepresentanter deltog.

Studiebesöket bekräftade det ökande intresset för elektrobränsle både i Sverige och Europa, där framstående aktörer går samman för att förverkliga planer på att kraftigt öka produktionen av fossilfritt bränsle, särskilt för sektorer som sjöfart. FlagshipTHREE kommer att integreras i Umeå Eco Industrial Park och blir en del av flera initiativ inom området. Satsningen på en omfattande produktionsanläggning utgör ett betydande steg mot att minska utsläppen inom transportsektorn och främja hållbara energilösningar i regionen.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, inledde med följande kommentar:

"Umeå kommun är stolt över att vara en del av denna banbrytande satsning på elektrobränsle tillsammans med Liquid Wind och Umeå Energi. Vi ser fram emot att bidra till elektrifieringen av samhället och stärka vår position som en ledande miljökommun i Sverige."

Jan Ridfeldt, VD för Umeå Energi, tillade:

"Umeå Energi är nöjda med det framgångsrika samarbetet med Liquid Wind och Umeå kommun i denna viktiga satsning. Tillsammans tar vi nu ett betydande steg i den gröna omställningen och fortsätter att stärka Umeås position som en ledande region inom miljövänlig energi och nya teknologier."

Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind, avslutade med följande kommentar:

"Vi ser vårt samarbete med Umeå Energi och Umeå kommun som en fantastisk möjlighet att driva utvecklingen av elektrobränsle framåt. FlagshipTHREE-anläggningen markerar en betydande milstolpe i vår strävan att minska sjöfartens klimatpåverkan och skapa en mer hållbar framtid.