Sverige främjar miljövänliga transporter med klimatpremie

Foto: Matt Duncan/Unsplash

Nu är det möjligt för företag, kommuner och regioner att ansöka om stöd från Energimyndigheten när de köper lätta ellastbilar. Syftet är att accelerera elektrifieringen av fordonsflottan i Sverige.

Elektrifieringen av vägtransporter är i full gång. Utvecklingen har gått snabbt för personbilar, men lätta lastbilar halkar efter.

Det är främst småföretagare, som hantverkare och byggföretag, som använder dessa fordon. Många företag inom denna kategori kan ha svårt att bära den högre investeringskostnaden för att välja en eldriven lätt lastbil eller skåpbil. Under en begränsad tid kommer företag, kommuner och regioner som fasar ut sina fossildrivna bilar till förmån för eldrivna alternativ att kunna ansöka om stöd genom Klimatpremien hos Energimyndigheten.

– Elektrifieringen av transportsektorn är en nyckelkomponent i övergången till ett klimatpositivt samhälle. Klimatpremien är ett verktyg som ger allt fler företag möjlighet att påskynda sitt bidrag till omställningen - både i det egna företaget och i samhället, säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

Tillfällig premie Lätta lastbilar spelar en central roll för svenska företag, särskilt små och medelstora företag, och deras antal ökar snabbt. Över 80 procent av de lätta lastbilarna ägs av företag, främst inom bygg- och transportsektorn.

– Premien för eldrivna lätta lastbilar är temporär och kommer endast vara tillgänglig för ansökan fram till oktober 2025. Dessutom kommer storleken på stödet att minska över tid. För att säkerställa maximalt stöd bör man inte vänta för länge, säger Petter Dahlin, chef för enheten mobilitet på Energimyndigheten.

Fakta om stödet Mer information om Klimatpremien och hur man ansöker om stöd finns tillgängligt på Energimyndighetens webbplats. Klimatpremien gäller för lätta ellastbilar, som definieras som fordon registrerade som lastbilar i Transportstyrelsens vägtrafikregister med en totalvikt på högst 3,5 ton. Dessa ellastbilar drivs antingen av el eller av el producerad av vätgas genom bränsleceller. Årets budget avsätter 1,67 miljarder kronor för en treårsperiod från 2024 till 2026 för elektrifiering av lätta lastbilar.

Källa: Energimyndigheten