Biofrigas i biogasprojekt med Energimyndigheten

Foto: Chang Qing/Unsplash

Energimyndigheten har tilldelat finansiering för en genomförbarhetsstudie inom området biogasproduktion från pelleterad/briketterad halm, vägkantsgräs och vass. Biofrigas har valts ut att delta i projektet och ser fram emot att dela med sig av sin expertis inom området. Deltagandet i projektet är en integrerad del av Biofrigas långsiktiga strategi för att främja innovation och minska beroendet av fossila bränslen. Bland projektpartners finns flera stora industriella aktörer, såsom Volvo Technology AB, Perstorp Holding AB och Södra Hallands Kraft.

"Vi engagerar oss i detta för att det finns spännande möjligheter att skapa nya biogasflöden från delvis outnyttjade substrat, vilka kan användas som drivmedel eller inom kemisk industri. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhet, och detta projekt är ett tydligt exempel på det. Utöver att bidra till en mer hållbar framtid ser vi även detta som en möjlighet att skapa värdefulla kontakter och öppna upp nya affärsmöjligheter för Biofrigas," säger Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas.

Projektet ingår i Bio+ programmet och utgör en genomförbarhetsstudie som syftar till att tydliggöra och motivera genomförandet av rötning av halm, vägkantsgräs och vass med avseende på energi- och klimataspekter. Övriga deltagare i projektet, förutom Biofrigas, inkluderar Södra Hallands Kraft, Volvo Technology AB och Perstorp Holding AB från näringslivet, samt IVL Svenska Miljöinstitutet, CIT Renergy AB, HA Renewable Future AB och Halmstad Högskola som vetenskapliga resurser. I referensgruppen finns även Laga Bioenergi AB och Hallands Travsällskap.

En framgångsrik genomförbarhetsstudie kan öppna upp för nya möjligheter för biogasproduktion från delvis outnyttjade substrat, vilka sedan kan användas som drivmedel eller för industriändamål. Detta kan på sikt leda till att fler företag väljer att integrera biogas i sina verksamheter, vilket skapar ytterligare affärsmöjligheter för Biofrigas.