Ingrid Capacity och BW ESS accelererar omställningen med 200 MW energilager

Foto: Ingrid Capacity

Ingrid Capacity och BW ESS påbörjar konstruktionen av energilager på åtta platser runt om i Sverige, med en samlad kapacitet på över 200 MW som för närvarande håller på att utvecklas.

Energilagren kommer att byggas i Falköping (16 MW), Karlskrona (16 MW), Katrineholm (20 MW), Mjölby (8 MW), Sandviken (20 MW), Vaggeryd (11 MW), Värnamo (20 MW) och Västerås (11 MW). En lagerkapacitet på 20 MW motsvarar genomsnittsförbrukningen för en svensk stad med 40 000 invånare under hög belastning.

Tidigare meddelade Ingrid Capacity och BW ESS i september att de hade påbörjat byggnationen av sex lager med en sammanlagd kapacitet på 89 MW.

BW ESS VD Erik Strømsø kommenterar detta andra samarbete med Ingrid Capacity och betonar betydelsen av att stödja den svenska nätens tillförlitlighet. Han ser detta som ett avgörande steg för att påskynda Sveriges övergång till ren energi.

Det pågår en brådskande debatt om att förstärka den svenska nätkapaciteten, och energilagren kommer att spela en viktig roll i att öka flexibiliteten, motståndskraften och kostnadseffektiviteten i elsystemet. Dessutom kommer de att bidra till att hantera efterfrågan och minska behovet av ny infrastruktur.

Ingrid Capacitys COO Karin Lindberg Salevid noterar att den pågående expansionen redan har en djupgående inverkan på det svenska energisystemet och betonar energilagringens avgörande roll i att lösa klimatutmaningar och säkra välfärden.

Investeringen förväntas sänka priserna på balansmarknaden och skapa betydande samhällsbesparingar genom att minska behovet av investeringar i jordkablar och luftledningar samt skydda mot extrema prisfluktuationer på spotmarknaden.

Slutligen är investeringen beroende av myndighetstillstånd, vilka förväntas beviljas under de kommande månaderna.