Skellefteå Kraft får klartecken för koldioxidavskiljning

Skellefteå Krafts kraftvärmeverk i Hedensbyn, Skellefteå. Foto: Cliff Warg/Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft strävar efter att göra Hedensbyns bioenergikombinats redan klimatneutrala utsläpp klimatpositiva. Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen i Västerbotten ger grönt ljus för avskiljning av koldioxid från rökgaserna vid anläggningen.

Erik Pott, affärsutvecklare på Skellefteå Kraft, poängterar att de fortfarande utreder koldioxidavskiljningens förutsättningar. Beslut om investering öppnar upp för nya affärsmöjligheter, och ytterligare tillstånd kommer krävas för andra delar av projektet.