NE Nordic vinner upphandling för mätrelaterade tjänster hos Telge Nät

Bild: One Nordic.

Telge Nät har nyligen tilldelat ONE Nordic förtroendet att sköta mätrelaterade drift- och underhållstjänster för el-, fjärrvärme-, fjärrkyla- och vattenanläggningar i sitt distributionsnät. Detta beslut markerar en viktig milstolpe i moderniseringen av försörjningssektorn, där både kapacitet och driftsäkerhet spelar en avgörande roll.

I en ny upphandling före årsskiftet gav Telge Nät ONE Nordic det högsta förtroendet att hantera mätrelaterade drift- och underhållstjänster för sina distributionsnät. Med ett långsiktigt uppdrag som sträcker sig över 8 år kommer ONE Nordic att arbeta tillsammans med Telge Nät för att möta de växande kraven på kapacitet, optimering och driftsäkerhet.

Filipe Vasconcelos, försäljningschef på ONE Nordic, kommenterar: "Vi är oerhört glada för det förtroende som Telge Nät har visat oss genom detta långsiktiga uppdrag. Vår ambition är att överträffa de förväntningar som finns i avtalet och skapa ömsesidiga synergieffekter inom effektivitet och modernisering."

Telge Nät, som äger och driver kommunala nät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp, är dedikerade till att erbjuda rena, enkla, pålitliga och hållbara tjänster till konkurrenskraftiga priser. Genom att ta hand om och utveckla sina nät strävar Telge Nät efter att uppnå en positiv miljöpåverkan och möta samhällets behov på ett hållbart sätt.

Samarbetsavtalet mellan Telge Nät och ONE Nordic markerar en fortsatt satsning på modernisering och förbättring av försörjningssektorn, där båda parter ser fram emot att leverera högkvalitativa och hållbara tjänster till sina kunder och samhället i stort.