Svensk Vindenergi rapporterar positiva signaler för vindkraftsutvecklingen i Sverige

Persson Invest går in som delägare i Hocksjöns vindkraftsprojekt, som idag ägs av energibolaget Jämtkraft. Persson Invest blir 25-procentig delägare. Foto: Persson Invest

Årets början präglas av rekordstark vindkraftsutveckling i Sverige. Enligt färsk statistik från Svensk Vindenergi pekar allt på en positiv trend, där det fjärde kvartalet 2023 noterades som det fjärde bästa någonsin för vindkraftsbeställningar. Med en prognos som förutspår att vindkraften kan stå för 28 procent av Sveriges elproduktion år 2026, betonas behovet av ett fortsatt attraktivt investeringsklimat för att upprätthålla denna utveckling.

 Under det fjärde kvartalet 2023 beställdes vindkraftsturbiner på imponerande 730 megawatt (MW), vilket indikerar på en stadig tillväxt inom sektorn. Totalt sattes 1 973 MW ny vindkraft i drift under året, vilket förstärker den positiva trenden efter ett utmanande år 2022.

Erik Almqvist från Svensk Vindenergi understryker vikten av ett gynnsamt investeringsklimat för att möta industrins krav och behov av hållbar elproduktion. Han framhåller behovet av tydliga politiska signaler och effektivare tillståndsprocesser för att stödja vindkraftens tillväxt.

För havsbaserad vindkraft, som utgör en betydande del av den framtida elproduktionen, krävs ytterligare tillstånd för att säkra investeringar och bidra till att sänka elpriset. Med över 440 TWh havsbaserad vindkraft under utveckling i svenska vatten, betonar Lina Kinning från Svensk Vindenergi vikten av snabba beslut för att dessa projekt ska kunna bidra till Sveriges energiförsörjning.

Med en fortsatt positiv trend i vindkraftsutbyggnaden och en optimistisk prognos för framtiden, ser Sverige möjligheten att stärka sin position som en ledande aktör inom hållbar energiproduktion. Genom att säkra investeringsförutsättningar och underlätta tillståndsprocesser kan landet fortsätta att driva framåt mot en fossilfri framtid.