Strängnäs kommun utforskar potentialen med grön vätgas

Bild: Lina Östling.

Strängnäs kommun satsar på att kartlägga möjligheterna med grön vätgas. Med en förstudie finansierad av Klimatfond Strängnäs, inleder kommunen nu arbetet med att utveckla en handlingsplan för att realisera de möjligheter som grön vätgas kan erbjuda.

Vätgas, en energibärare med potential att revolutionera energisystemet, har fått kommunens uppmärksamhet som en nyckelkomponent i strävan mot att bli fossilfri år 2030 och klimatneutral år 2040. Genom samverkan med Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag, och en investering på totalt 60 miljoner kronor, kommer kommunen att utforska hur grön vätgas kan accelerera övergången till förnybar energi och minska koldioxidutsläppen.

Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare inom kommunen, leder arbetet med förstudien och betonar dess betydelse för att identifiera och utnyttja möjligheterna med grön vätgas inom energi-, transport-, fastighets- och industrisektorn i Strängnäs. Han poängterar också att projektet syftar till att involvera olika organisationer och intressenter för att få en bred och gemensam förståelse för de potentiella fördelarna och utmaningarna.

Förstudien förväntas inte bara ge rekommendationer för hur vätgasen kan integreras i kommunens utvecklingsstrategi, utan även identifiera konkreta projekt och delmål för att uppnå klimatmålen. Med fokus på lokal förnybar energiförsörjning, hållbara transporter och resor samt klimatsmart mat, kan grön vätgas bli en nyckelkomponent i Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete.

Genom att utforska användningsområden för grön vätgas, från reservkraftverk till industriprocesser, positionerar sig Strängnäs kommun som en föregångare i övergången till en mer hållbar och klimatvänlig framtid.