Minesto och Energimyndigheten i fortsatt samarbete - får utökat stöd

Bild: Minesto.

Svenska Energimyndigheten har återigen visat sitt förtroende för Minesto genom att bevilja dem ett utvecklingsstöd på 2,8 miljoner kronor för att ta nästa steg i utvecklingen av förankringssystem för havsbaserad energi. Detta stöd kommer att bidra till att finansiera projektet där Minesto strävar efter att förbättra prestandan och robustheten hos det unika systemet som säkrar kraftverken i havsbotten.

Genom detta stöd från Energimyndigheten kommer Minesto att kunna fortsätta sin satsning på att optimera förankringslösningar, vilket kommer att bidra till att stärka systemets prestanda och pålitlighet. Denna finansiering är en del av CETPartnership-programmet (Clean Energy Partnership) och involverar ett samarbete mellan svenska, spanska och franska partners, med RISE (Research Institutes of Sweden) som koordinator.

Martin Edlund, VD på Minesto, uttryckte sin glädje över Energimyndighetens fortsatta stöd till företaget: "Denna investering förstärker vår tekniska bas inom ett viktigt och konkurrenskraftigt område, med stöd från våra värdefulla partners och leverantörer."