Unikt samarbete för ökad elektrifiering och hållbarhet

Bild: Swecon.

Lantmännen Fastigheter, Swecon och OKQ8 går samman för att utveckla laddinfrastrukturen vid 30 platser runt om i Sverige och ska möjliggöra enkel elfordonsladdning. Detta partnerskap är ett led i arbetet för ökad elektrifiering och hållbara fordonsalternativ i landet.

Genom samarbetet kommer laddinfrastrukturen att byggas ut vid olika anläggningar, med målet att göra elfordonsladdning tillgänglig och bekväm för såväl företagets personal som besökare och kunder. Dessutom kommer många av anläggningarna att förses med solceller på taket för ytterligare hållbarhetsfördelar.

En viktig del av detta samarbete är Swecons användning av eldrivna arbetsfordon vid byggandet av laddinfrastrukturen. Paul Nocievski från Swecon betonar att detta är ett steg framåt i omställningen mot en mer klimatneutral verksamhet.

Lantmännen Fastigheter, med sina ambitiösa hållbarhetsmål, driver initiativet att installera laddinfrastruktur vid sina fastigheter och ser detta som en extra service till sina hyresgäster och besökare.

Helen Axelsson från OKQ8 påpekar att deras roll är att stödja Lantmännen Fastigheter och Swecon i övergången från fossildrivna till eldrivna fordon genom rådgivning och lösningar som passar deras behov.

Sammanfattningsvis, detta samarbete mellan Lantmännen Fastigheter, Swecon och OKQ8 är ett viktigt steg mot en mer elektrifierad och hållbar fordonsflotta i Sverige.