Elmarknaden under januari 2024

Foto: Pixabay

De genomsnittliga månadspriserna var lägre i de norra elområdena under januari och något högre i de södra jämfört med föregående månad, som illustreras i Figur 1.

Under januari låg det genomsnittliga priset på 71 EUR/MWh i SE3, vilket är en ökning med 1 EUR/MWh jämfört med december. I SE4 var priset 75 EUR/MWh i januari, också något högre än december då det var 71 EUR/MWh. Det noteras dock att priset är lägre än motsvarande månader 2022 och 2023 både i SE3 och SE4.

Månadsmedelpriset i SE1 och 2 var 54 EUR/MWh i januari, vilket är 10 EUR/MWh lägre än föregående månad. Det är också lägre än januari 2023 (63 EUR/MWh) men högre än januari 2022 (28 EUR/MWh).

Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige var 17 EUR/MWh i januari för SE1/2 jämfört med SE3, vilket är betydligt högre än december då skillnaden var 6 EUR/MWh. Skillnaden mellan SE1/2 och SE4 ökade till 20 EUR/MWh jämfört med 7 EUR/MWh i december. Systempriset låg på 68 EUR/MWh, vilket är sju procent lägre än i december.

Spotpriser jan 2024.svg

Figur 1 Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i november 2023–januari 2024, EUR/MWh

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimyndigheten