Hantering av bilbatterier: återupplivning eller återvinning

foto unsplash

Ett bilbatteri är ett av många komponenter i en bil som krävs för att bilen faktiskt ska fungera. Dock varar inget för evigt och bilbatterier är något som kommer att antingen få sönder, tappa sin kapacitet eller av en eller annan anledning behöva bytas ut. Nedan i denna artikel kommer vi att ta oss en närmare titt på hur man faktiskt ska agera då bilbatteriet går sönder, och ska batteriet alltid återvinnas eller kan en återupplivning vara fördelaktigt? Mer om det nedan.

Identifiering och säkerhet

Innan man kan veta hur man ska agera och göra med sitt bilbatteri, är det viktigt att först identifiera vad det egentliga problemet är. Det finns flera olika saker som kan vara ett tecken på att ditt bilbatteri har gått sönder, dessa tecken kan vara: läckage av batterisyra, korrosion på polerna eller att kapaciteten är nedsatt. När felet blivit åtgärdat, är det dags att börja ta itu med det.

 

Innan man bestämmer sig för vad man faktiskt ska göra med sitt bilbatteri, är det viktigt att först och främst tänka på säkerheten. Dels ska man se till att arbetet utförs i ett utrymme som är ordentligt ventilerat, samt det är att rekommendera att man bär handskar så att man undviker att få batterisyra eller andra ämnen på sig.

Återvinning

Ett bilbatteri innehåller fler material som inte bara kan, utan bör återvinnas. Dessa olika material kan vara: syra, plast och bly. Alla är vi medvetna om hur viktigt det faktiskt är att göra miljömedvetna val, så att återvinna alla material man kan i ett bilbatteri är ett av dem. Om du inte vet hur du ska handskas med ditt bilbatteri går det alltid att följa de lokala riktlinjerna, eftersom de hjälper dig att se till att ditt bilbatteri behandlas på ett så miljömedvetet sätt som möjligt. Ofta har de allra flesta återvinningsstationerna samt bilverkstäderna möjligheten att ta emot gamla bilbatterier för att se till att de återvinns på rätt sätt.

Återupplivning

Om du råkar befinna dig i en situation där det känns som att ditt bilbatteri har gått sönder, behöver det inte alltid vara fallet. Många gånger går det faktiskt att återuppliva ett bilbatteri, som till synes är helt dött. En metod här kan vara att helt enkelt använda en laddare för att ladda upp batteriet. Trots att detta kan vara en relativt långsam process, kan det faktiskt förlänga livslängden för ditt bilbatteri. Dock kommer en laddning inte alltid att vara lösningen så det rekommenderas alltid att följa tillverkarens direktiv.

 

För att faktiskt undvika att bilbatteriet går sönder, kan man se till att underhålla det. Detta kan du göra genom att se till att batteripolerna hålls rena samt med jämna mellanrum kontrollera vätskenivån (detta kan variera beroende på vilket typ av batteri du har).

 

Avslutning

Både din bil och vår miljö kommer att tacka dig om du ser till att ta hand om ditt bilbatteri. Dels är det viktigt att underhålla batteriet, men även att följa riktlinjerna när det är dags att faktiskt återvinna batteriet.

 

Informationskällor för denna artikel:

 

https://www.reservdelar24.se/bildelar/batteri.html

https://teknikensvarld.expressen.se/nyheter/bil-och-trafik/glom-inte-att-underhalla-bilbatteriet-i-vinter/