Grafit från gamla elbilsbatterier blir hållbart råmaterial för grafenproduktion

Foto: Chalmers Industriteknik

Användningen av grafit, som vanligtvis kasseras, har fått ett genombrott enligt svensk forskning. Det har upptäckts att man kan utvinna grafen från använda elbilsbatterier.

Projektet "Bevara naturlig grafit genom användning av grafit från uttjänta Li-jonbatterier för grafenproduktion" har pågått under 2023 inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Målet har varit att minska klimatpåverkan genom att återanvända kol i värdekedjan och skapa grafen på ett hållbart sätt. Detta görs genom att använda grafit från uttjänta elbilsbatterier istället för att bryta ny grafit.

Resultaten av prover i början av december visade positiva resultat, där grafen konstaterades i grafitlösningen med hjälp av Chalmersforskaren Jinhua Sun.

– Det bekräftar att grafit från gamla elbilsbatterier inte är avfall som ska kastas, det är råmaterial för återvinning. Med enkla metoder kan vi exfoliera grafen från grafit som annars skulle kasseras. Det är mycket positiva nyheter, särskilt för batteritillverkare, säger Mike Zhybak, CTO på företaget Grafren som leder projektet.

Varje litiumjonbattericell innehåller ungefär 18 viktprocent grafit, vilket genererar stora mängder grafit från elbilsbatterier världen över. Detta har varit ett stort problem inom batteriåtervinningen eftersom det inte funnits någon användning för grafit från gamla elbilbatterier, och det har ofta bara bränts upp, vilket bidrar till koldioxidproblematiken.

Projektet avslutas vid årsskiftet, men en uppföljning, "Graphite from Black mass – converting trash into treasure," börjar i januari och är betydligt större. Det finansieras genom Batterifondsprogrammet och inkluderar grafentillverkaren 2D fab i projektgruppen. Det nya projektet kommer att fördjupa sig inom flera parametrar, inklusive en livscykelanalys som jämför grafit från använda elbilsbatterier med nybruten grafit från gruvor. Sofia Öiseth, projektledare från Chalmers Industriteknik, säger att det känns bra att vara på väg mot en hållbar lösning, särskilt med tanke på att världens batteritillverkare noggrant följer utvecklingen.

Källa: Chalmers Industriteknik