St1 satsar på hållbar etanolproduktion i Norge

St1-station i Norge. Foto: St1

Det finländska oljebolaget St1, känt för sin inriktning på förnybar energi, tar nu ett stort steg mot utökad hållbar bränsleproduktion i Norge.

Företaget har ingått ett intentionsavtal med det norska skogsföretaget Viken Skog och dess dotterbolag Treklyngen för att uppföra en etanolanläggning i staden Hönefoss. Denna anläggning kommer att etableras där ett tidigare pappersbruk varit verksamt och kommer att utnyttja restprodukter från den lokala trävaruindustrin.

Expansion i Norden

Denna strategiska satsning är en del av St1:s bredare plan för att expandera sin etanolproduktion i Norden, med särskild fokus på Finland, Sverige och nu Norge. Företaget driver redan flera etanolanläggningar i Finland och är delägare i en anläggning i Göteborg, Sverige.

Produktionen av etanol vid den nya anläggningen i Norge kommer att baseras på avfall från skogsindustrin, vilket är ett steg mot mer hållbar och miljövänlig bränsleproduktion. Etanolen som produceras avser att användas som trafikbränsle, vilket erbjuder en betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella fossila bränslen. Enligt uppgifter kan utsläppen av koldioxid från etanolbränslen minska med upp till 90 procent jämfört med vanlig bensin och diesel.

Milstolpe

St1:s initiativ markerar en viktig utveckling i strävan efter grönare energialternativ och visar på bolagets engagemang för att främja hållbar utveckling inom energisektorn. Den nya anläggningen i Hönefoss symboliserar en viktig milstolpe i övergången till en mer hållbar energiframtid i Norden.

Källa: St1