Yibo Zhao Tar steget upp som vice VD i ES Energy Save Holding

Yibo Zhao. Foto: Magnus Lundin

ES Energy Save Holding har genomgått en omorganisering och samtidigt utsett Yibo Zhao till den nya positionen som vice VD för koncernen, medan Mevludin Divovic-Hadzic har tillträtt som CCO.

Tidigare var Yibo Zhao COO för Energy Save och hade ansvar för utvecklingen av företagets supply chain, industrialisering och kvalitet. Innan han anslöt sig till Energy Save arbetade han som försäljningsansvarig för Asien på bränslecellsföretaget PowerCell och hade också erfarenhet av inköp från AB Volvo.

"Min nya roll innebär en bredare verksamhetsomfattning. Det inkluderar att leda organisationen och ta ansvar för prioriteringar inom bolagets interna projekt och resurser. Jag kommer att leda arbetet för att uppnå de interna mål som vi har satt upp," säger Yibo Zhao.

Mevludin Divovic-Hadzic har utsetts till CCO på Energy Save. Tidigare arbetade han som affärsutvecklare på dotterbolaget ES Systems och var involverad i lanseringen av Energy Saves värmepumpssystem på den brittiska marknaden.

bild
Mevludin Divovic-Hadzic. Foto: Magnus Lundin

"Vi har genomfört en organisationsförändring som ger oss bättre möjligheter att möta den ökande efterfrågan på värmepumpar i Europa. Med Yibo Zhao och Mevludin Divovic-Hadzic i sina nya roller kommer vi att kunna intensifiera våra insatser för att tillfredsställa kundernas efterfrågan," säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save. Han kommer fortsatt att vara ansvarig för bolagets långsiktiga och strategiska utveckling.

I samband med omorganiseringen har Energy Save genomfört flera åtgärder för att göra bolaget ännu mer relevant som leverantör på spännande marknader som Österrike och Tyskland. Exempelvis inkluderar medlemskapet i Wärmepumpe Austria och certifieringen av bolagets produkter som Smart Grid-ready aktiviteter som stärker affärsmöjligheterna på viktiga marknader.