Helsingborgs Stad och Öresundskraft satsar på banbrytande klimatprojekt

Filbornaverket, som tillhör Öresundskraft, är ett avfallseldat kraftvärmeverk. Det är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt. Filbornaverket ligger öster om Helsingborg och syns tydligt från motorvägen med sin runda profil. Foto: Öresungskraft

I ett unikt samarbete mellan Helsingborgs stad och energibolaget Öresundskraft, tas ett stort steg mot miljömässig hållbarhet. Denna samverkan syftar till att Helsingborg ska uppnå netto-noll-utsläpp genom att införskaffa 12 000 ton negativa koldioxidutsläpp årligen under ett decennium.

Kärnan i detta projekt är Öresundskrafts planer på att bygga en anläggning för koldioxidinfångning och lagring (CCS) vid Filbornas fjärrvärmeverk, med målet att vara operativt år 2027. Detta innovativa projekt, som nyligen fått ekonomiskt stöd av regeringen, syftar till att minska koldioxidutsläpp på ett banbrytande sätt.

Fångar och lagrar

Den planerade CCS-tekniken vid Filbornaverket kommer att göra det möjligt att effektivt fånga och säkert lagra biogen koldioxid under jordens yta. När denna koldioxid omvandlas till sten djupt under marken, tas den permanent bort från atmosfären.

Helsingborgs stad har för avsikt att köpa negativa utsläppscertifikat motsvarande 12 000 ton CO2 årligen från Öresundskraft, i enlighet med deras avsiktsförklaring. Denna åtgärd är i linje med stadens mål att bli klimatneutral till år 2030 och kommer att underlätta för stadens förvaltningar att uppnå netto-noll-utsläpp.

Verklig skillnad

Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad, betonar stadens starka engagemang för klimatfrågor, och pekar på att detta initiativ är ett betydande steg mot att göra en verklig skillnad för klimatet. Han lyfter även fram att projektet inte bara garanterar klimatneutral fjärrvärme för stadens invånare och företag, utan också inspirerar lokala företag att investera i klimatet genom negativa utsläpp.

Soraya Axelsson, chef för CCS-projektet på Öresundskraft, bekräftar att tekniken är beprövad och att arbetet pågår för att upphandla en entreprenör för att bygga anläggningen. Axelsson betonar att det känns extra bra att staden aktivt bidrar till att göra CCS till verklighet.

Källa: Pressmeddelande från Öresundskraft