Netto-Noll 2030 - Helsingborgs innovativa CCS-strategi med Öresundskraft

Foto: Öresundskraft

Energiföretaget Öresundskraft har tagit ett betydande steg mot miljömässig hållbarhet genom att underteckna en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad. Genom denna banbrytande åtgärd strävar staden efter att minska sina årliga koldioxidutsläpp med 12 000 ton under ett decennium, vilket är ett viktigt steg mot att uppnå netto-noll-utsläpp som stad.

I kärnan av projektet ligger Öresundskrafts ambitiösa plan att etablera en anläggning för koldioxidinfångning och lagring (CCS) vid Filbornas fjärrvärmeverk, som planeras att vara i drift år 2027. Projektet, som nyligen mottog betydande statligt stöd genom 'Industriklivet', är avsett att revolutionera strategierna för att minska koldioxidutsläpp.

CCS-tekniken vid Filbornaverket kommer att möjliggöra effektiv infångning och permanent geologisk lagring av biogen koldioxid. När biogen koldioxid lagras djupt nere i jorden mineraliseras den och omvandlas till sten, vilket effektivt avlägsnar CO2 från atmosfären. Denna process säkerställer den permanenta borttagningen av CO2 från luften vi andas.

För att kompensera för de utsläpp som inte kan elimineras på annat sätt, har Helsingborgs stad för avsikt att förvärva negativa utsläppscertifikat motsvarande 12 000 ton CO2 årligen, enligt den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen med Öresundskraft. Denna satsning överensstämmer med Helsingborgs mål att uppnå klimatneutralitet till 2030 och kommer att möjliggöra för stadens förvaltningar att nå netto-noll-utsläpp.

Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad, understryker stadens höga ambitioner inom klimatarbetet och betonar att initiativet inte bara garanterar klimatneutral fjärrvärme för stadens invånare och företag utan även öppnar upp möjligheter för lokala företag att investera i klimatet genom negativa utsläpp. Avtalet ses som en viktig signal till näringslivet, som är en oumbärlig partner inom klimatarbetet.

Soraya Axelsson, kommersiell chef för CCS-projektet på Öresundskraft, tillägger:

– Vi har gjort betydande framsteg i arbetet med en CCS-anläggning, och vi vet att tekniken fungerar. Just nu arbetar vi med att upphandla den partner som kan hjälpa oss att bygga anläggningen och förhandla med transportörer och lagringsaktörer. Planen är att det slutliga investeringsbeslutet ska tas under första halvan av 2025, och vi hoppas kunna påbörja arbetet med att avskilja, transportera och slutlagra koldioxiden redan 2027. Detta är en viktig satsning för Helsingborgs invånare och för att staden ska nå sina klimatmål. Därför känns det extra positivt att staden bidrar till att CCS blir verklighet.