Globala energimarknaderna – v. 49, 2023

Foto: Pxhere

De europeiska energimarknaderna har varit relativt stabila de senaste två veckorna, och priserna har antingen sjunkit eller förblivit relativt oförändrade de senaste två veckorna. Framtida risker för högre priser inkluderar möjlig spridning av konflikten mellan Hamas och Israel, vilket kan påverka transporter i regionen, samt kallare väder.

Oljepriset har fortsatt att sjunka och Brent M+1 stängde i början av veckan under USD 80 per fat. Prisnedgången sker trots en ökad frivillig produktionsminskning från OPEC+.

Priserna på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har sjunkit till sin lägsta nivå sedan början av oktober. TTF M+1 stängde den 4 december på EUR 40,10 per MWh. Under uppvärmningssäsongen har uttagen från de europeiska naturgaslagren ökat något förra veckan, och fyllnadsgraden sjönk till 94 procent den 3 december.

På kolmarknaden har priset generellt sjunkit, även om viss exportbegränsning har orsakat en tillfällig prisuppgång. Priset på utsläppsrätter steg relativt kraftigt under den sista veckan i november, för att sedan sjunka tillbaka till nivåer motsvarande dem vid publiceringen av det senaste marknadsbrevet.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimyndigheten