Lignin från trä - Framtidens miljövänliga material i organiska solceller

Kraftlignin kommer direkt från trämassa och kan användas för att skapa stabila solceller tack vare dess förmåga att skapa många många vätebindningar som fungerar som ett lim. Foto: Thor Balkhed

En relativt obehandlad form av ett av naturens mest vanliga organiska material, nämligen lignin, har visat sig kunna användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller, enligt forskare vid Linköpings universitet och KTH. Detta framgår av en studie publicerad i Advanced Materials.

I dagsläget verkar en av de främsta hållbara energikällorna vara solljus. Traditionella solceller tillverkade av kisel är effektiva men har en energikrävande och svår tillverkningsprocess som dessutom kan leda till utsläpp av miljöfarliga kemikalier. Därför har organiska solceller blivit ett hett forskningsområde tack vare sin låga tillverkningskostnad, lätta vikt och flexibilitet vilket öppnar för många användningsområden. Bland annat kan de användas inomhus eller på kläder för att driva personelektronik.

Men ett problem är att organiska solceller är gjorda av plast, eller polymerer som kommer från olja. Så trots att de är organiska är de inte så miljövänliga som de skulle kunna vara.

Nu har forskare vid Linköpings universitet och KTH utvecklat en organisk solcell där en del av elektrontransportlagret kopplat till katoden i solcellen är gjort av så kallat kraftlignin hämtat direkt från trämassa. Även om endast en liten del av solcellen är tillverkad av lignin i nuläget är det långsiktiga målet att bygga en solcell nästan helt gjord av trämaterial.

–  Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ, säger Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, vid Linköpings universitet.

I tidigare försök har träbaserade material använts för att öka pålitligheten, eller stabiliteten i både organiska solceller och solceller av det kristallina materialet perovskit. Då användes lignin som behandlats kraftigt i olika kemikalier. Det Linköpingsforskarna nu gjort är att använda en mycket mer "rå" version av lignin som kallas kraftlignin som är en restprodukt från papperstillverkning. Tillsammans med KTH analyserades vilken molekylsammansättning i ligninet som passar bäst för ändamålet.

– Vi har skapat ett material, eller komposit, av kraftlignin som ska vara kontaktytan med katodlagret. Det visade sig att solcellen blev mycket stabilare. Fördelen med kraftlignin är att den har förmågan att skapa många vätebindningar vilket hjälper till att stabilisera solcellen, säger Qilun Zhang, förste forskningsingenjör vid LOE.

bild
Qilun Zhang, förste forskningsingenjör vid LOE. Foto: Thor Balkhed

Organiska solceller används redan idag främst för inomhusbruk. De kan också ersätta batterier hos sensorer och liknande strömsnåla applikationer. Enligt Mats Fahlman är det första steget in på marknaden för organiska solceller. Sedan kan tekniken skalas upp för större tillämpningar som ren energiförsörjning. Och att bygga dem av trämaterial skulle göra hela solcellen än mer miljövänlig.

Foto
Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet. Foto: Thor Balkhed

– Organiska solceller kommer aldrig vara bäst när det gäller effektivitet. Men fördelen är att de är ogiftiga, hållbara och billiga. Kan de ligga på 15–20 procents effektivitet räcker det gott och väl för de flesta tillämpningar, säger Mats Fahlman.

Studien finansierades i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom Wallenberg Wood Science Centre. Övriga finansiärer var Energimyndigheten, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning – Stint, samt av det strategiska forskningsområdet för avancerade funktionella material – AFM – vid Linköpings universitet.

I tidigare försök har träbaserade material använts för att förbättra pålitligheten och stabiliteten i organiska solceller och solceller baserade på kristallint perovskit. Forskarna vid Linköpings universitet har nu använt en mer "rå" version av lignin, kallad kraftlignin, som är en biprodukt från papperstillverkning. Denna råa version visade sig skapa en mycket stabilare solcell genom att skapa många vätebindningar och därigenom stabilisera solcellen.

Organiska solceller används för närvarande främst inomhus och kan ersätta batterier i strömsnåla applikationer som sensorer. Mats Fahlman ser detta som det första steget på marknaden för organiska solceller, och han betonar att tekniken kan skalas upp för större tillämpningar inom ren energiförsörjning. Att bygga solceller av trämaterial skulle ytterligare förbättra deras miljövänlighet.

Studien finansierades huvudsakligen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom Wallenberg Wood Science Centre, med stöd från Energimyndigheten, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Stint), samt det strategiska forskningsområdet för avancerade funktionella material (AFM) vid Linköpings universitet.