Ei - elmarknaden november 2023

Foto: Pixabay

Månadspriserna är ökade i samtliga elområden under november jämfört med föregående månad.

 

Under november var det genomsnittliga priset 71 EUR/MWh i SE3 vilket är betydligt högre än priset i oktober då det var 28 EUR/MWh men trots allt lägre än under både 2021 och 2022 då det var 83 respektive 120 EUR/MWh. I SE4 var priset 74 EUR/MWh i november 2023 vilket är 43 EUR/MWh högre än i oktober men lägre än under samma månad 2021 och 2022 då priset var 112 respektive 124 EUR/MWh.

Månadsmedelpriset i SE1 och 2 var 53 EUR/MWh vilket är betydligt högre än under oktober då det var 15 EUR/MWh men också betydligt lägre än under november 2022 då det var 112 EUR/MWh.

Prisskillnader mellan elområden

Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige var 19 EUR/MWh då SE1 och 2 jämförs med SE3 i november och därmed 6 EUR/MWh högre än i oktober. Skillnad mellan SE1/2 och SE4 ökade till 21 EUR/MWh från att ha varit 16 EUR/MWh i oktober. Systempriset var 75 EUR/MWh vilket är 182 procent högre än under oktober.

Det högsta timpriset under november för SE3 och SE4 uppgick till 260 EUR/MWh och inträffade månadens sista dag, torsdagen den 30 november kl. 17–18. Även systempriset var som högst samma dag då det var 185 EUR/MWh mellan kl. 11–12. Högsta timpris i SE1 och SE2 inträffade torsdag den 16 november kl. 17–18 då det var 182 EUR/MWh vilket också var priset i samtliga elområden.

Som lägst var elpriset 0,10 EUR/MWh kl. 01–03 under fredagen den 24 november i samtliga elområden. Systempriset nådde månadens lägsta på 5 EUR/MWh söndagen den 5 november kl. 03–04. Under november noteras inga timmar med negativa elpriser.

Ökad elanvändning under november

I Sverige ökade användningen av el relativt mycket under november på grund av lägre utomhustemperatur jämfört med föregående månad. Under uppvärmningssäsongen innebär i regel lägre genomsnittstemperaturer ökat behov av uppvärmning och därmed ökad efterfrågan på el för uppvärmning. Samtidigt ökade elproduktionen och elexporten var fortsatt hög i november.

Elproduktion från vattenkraft ökade mest

Under månaden har elproduktionen från samtliga kraftslag ökat med undantag för vindkraften som producerade mindre jämfört med oktober. Mest ökade elproduktionen från vattenkraften följt av kärnkraft. Det genomsnittliga månadspriset på naturgas, kol och utsläppsrätter var lägre jämfört med föregående månad.

Källa: Energimyndigheten

bild

Källa: Energimyndigheten