Energimyndigheten betalar ut 756 miljoner i stöd till elintensiva företag

Foto: Napendra Singh/Unsplash

Totalt 876 företag i Sverige har ansökt om stöd för de höga elkostnaderna de stod inför under det sista kvartalet 2022. Regeringen beslutade att tillhandahålla ett särskilt elkostnadsstöd för att mildra de negativa effekterna av de höga elpriserna hösten 2022. Energimyndigheten hanterade ansökningsprocessen, som öppnade den 6 mars 2023 och var ursprungligen planerad för sex veckor men förlängdes för att säkerställa att alla intresserade företag hade tillräckligt med tid att ansöka.

Av de 876 ansökande företagen uppfyllde två tredjedelar av dem de nödvändiga kriterierna och blev beviljade stöd. Totalt betalades 756 miljoner kronor ut till dessa kvalificerade företag. Den största andelen av stödet gick till företag i elområde 2 och 3, och majoriteten av de stödmottagande företagen var verksamma inom tillverkningsindustrin. Denna åtgärd syftade till att stödja sektorer som drabbats hårt av de höga elkostnaderna och markerar regeringens insatser för att mildra påverkan på elintensiva företag.