Kylan gör att elförbrukningen närmar sig fjorårets maximum

Foto: Niklas Jonasson/Unsplash

Idag, den 4 december, håller kylan sitt grepp över hela Sverige. Elförbrukningen närmar sig det högsta värdet från förra året, som låg strax över 25 000 MW.

bild

Ringhalsverkets reaktor 4 är på väg upp i effekt efter några dagars driftstörning.

bild

Kl 11 så exporterade vi el till Baltikum och Finland, medan vi importerade från Norge (vilket vi oftast gör), Tyskland, Polen och Danmark (vilket vi sällan gör). Anmärkningsvärt är att Norge importerar från England.

Den totala nettoimporten kl 11 motsvarade ca 5% av förbrukningen.

bild

l priset i alla fyra elområdena är detsamma och pendlar över dagen mellan ca 1 kr/kWh och 3 kr/kWh. Medelpriset över dygnet hamnar på 1,70 kr/kWh.

bild

Källa:  Bengt Ekenstierna