Offensiva Freja offshore har långt gångna planer för fyra storskaliga svenska vindenergiprojekt

Freja Offshore: Freja Offshore har hittills ansökt om två mycket storskaliga havsvindparker i Sverige. Foto Subsea

Vindkraftsbolaget Freja Offshore, som grundades 2021, har på relativt kort tid utvecklats till en offensiv aktör på den svenska marknaden för flytande vindkraft. Freja Offshore analyserar för tillfället möjligheterna att genomföra fyra  storskaliga svenska havsvindprojekt. Bolaget har resursstarka ägare i ryggen och drivs utifrån ett uttalat mål: att bli en långsiktig och storskalig svensk elförsörjningsaktör.

Av: Annika Wihlborg

Freja Offshore har kapitaltunga ägare med starka finansiella muskler och rätt kompetens för att genomföra storskaliga vindenergiprojekt. Bolaget ägs till hälften av Hexicon och till hälften av norska Mainstream Renewable Power, som ingår Aker, Norges största industrikoncern. Bolagets ambition är att utveckla, bygga och driva ett flertal mycket storskaliga havsvindparker längs med de svenska kusterna.

–Med samlad erfarenhet från offshore-projekt i Nordsjön och runtom i världen vill vi bidra till en hållbar energiomställning med tredje gene-rationens vindkraft-flytande vindelproduktion, säger Magnus Hallman, vd på Freja Offshore.

 

b
Magnus Hallman, vd på Freja Offshore. Foto: Freja Offshore

Sommaren 2023 lämnade Freja Offshore in ansökan för den flytande vindkraftparken Cirrus i södra Östersjön, cirka 50 kilometer sydost om Karlskrona. Fullt utbyggd kommer Cirrus att en kapacitet på upp till 2 GW. Anslutningen till elnätet planeras att ske i elområde 4, vilket man räknar med ska kunna öka elförsörjningstryggheten och sänka elpriserna i Sveriges sydligaste elområde.

Har ansökt om storskalig vindkraftspark på Västkusten
Våren 2023 ansökte Freja Offshore även om tillstånd för att anlägga den flytande vindkraft-parken Mareld på Västkusten, drygt 40 km rakt västerut från Orust, på gränsen till Norge och Danmark. Fullt utbyggd kommer Mareld att ha en kapacitet på upp till 2,5 GW och projektet bedöms ha en potential att leverera 9 till 12 TWh årligen, vilket motsvarar över hälften av hela Västra Götalandsregionens elförbrukning. 

Ytterligare två storskaliga vindenergiprojekt finns för närvarande på Freja Offshores bord. Det är Kultje, en vindkraftpark som planeras när vi ser de problem som uppstår för landbaserad och kustnära vindkraft. Flytande vindkraft bedömer vi vara det energislag som kan byggas snabbast och med minst intressekonflikter samtidigt som vi kan  skapa mycket ny elproduktion där den behövs som mest. Vi är redo  att börja bygga och vi har en mogen teknik men processen fram till  byggstart tar mångdubbelt mer tid än själva bygget. Långsiktig politisk stabilitet i dessa frågor är grundläggande så att investerare väljer att satsa i Sverige, säger Magnus Hallman. 

 

b
Freja Offshore bedömer att flytande vindkraft är det energislag som kan byggas snabbast och med minst intressekonflikter. Källa: Hexicon