Nytt kraftvärmeverk i Östersund

Illustration av hur det nya kraftvärmeverket (till höger i bild) kommer se ut när det är står klart bredvid det nuvarande kraftvärmeverket som färdigställdes 2001. Foto: Månsson & Hansson

Jämtkraft bygger ett nytt kraftvärmeverk i Östersund för att långsiktigt säkra leveranser av förnybar fjärrvärme till en stad i tillväxt. Det nya kraftvärmeverket byggs invid det befintliga på anläggningen i Lugnvik och kommer ersätta ett antal äldre värmepannor som finns i Östersunds fjärrvärmenät. Det är också anpassat för att kunna köras under sommaren då värmebehovet är lägre, vilket möjliggör produktion av förnybar el året om.

– I ett kraftvärmeverk producerar vi inte bara värme utan också el. I nuläget känns det väldigt rätt att det är en sådan anläggning vi bygger så att vi kan bidra med förnybar el utöver att vi håller Östersund varmt, säger Ulf Lindqvist som är chef för Jämtkraft Värme. 

 

b
Ylva Andersson, vd för Jämtkraft AB. Foto Kai Lundin

Jämtkraft använder enbart förnybara bränslen i sina värmeanläggningar som finns utspridda på åtta olika nät inom ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre. 

Den nya anläggningen blir inget undantag och byggs för att eldas med biobränslen i form av restprodukter från skogen och returträ. 

Stor vikt har lagts på att bygga en panna som kan hantera ett stort inslag av returträ eftersom det ofta är fördelaktigt prissatt. 

Det är en komplex anläggning med avancerad teknik för förbränning och rening av rökgaser och vatten. Många leverantörer är involverade och medan vi nu kommit en bit i byggnationerna så pågår fortfarande projektering på flera håll, säger Ylva Andersson som leder projektet. 

Förberedelser har pågått i fyra år och byggnationerna startade med grundläggnings arbeten i december i fjol. Dessa genomfördes  i entreprenad av PEAB. 

I somras började Sumitomo att bygga pann och turbinhus och nu i höst börjar även de även med montage av processdelar.

 

b
Pågående byggnation av det nya kraftvärmeverket. Pannhuset utgör den bakre delen medan pelarna som skall bära turbinen syns i fronten. Till höger är byggnad för elutrustning.

PEAB har under hösten fortsatt arbete med bränslefickan som är en imponerande betongkonstruktion nedsprängd i marken. Bilar med biobränsle kommer köra och tippa direkt i fickan. Därefter transporteras bränslet vidare till ett försåll och sedan ett sållhus som också håller på att grundläggas. 

Utrustningen till bränslehanteringen kommer att levereras av BMH Technologies som kommer börja montage i mars nästa år.

VEO som levererar hög och mellanspänningsutrustning för anslutning till elnätet är också  på plats nu i höst och utför markarbeten.

Turbinen och kringutrustning kommer att lyftas in i turbinhuset av Siemens i juni nästa år och därefter startar arbete med intrimning  och provdrift som pågår hela hösten 2024.

Planerat övertagande är i februari 2025
Utöver nytt kraftvärmeverk så kommer Jämtkraft också uppföra en ny anläggning  för att krossa biobränsle. Den levereras av  
TB Solutions.

Förstärkningar av fjärrvärmenätet pågår också för att säkerställa att tillräckligt mycket värmeenergi kan flyttas till hela nätområdet och för att skapa redundans. Som en del i det byggs dessutom en ny pumpstation på  Lugnviksområdet.

Detta förbättrar arbetsmiljön både för elektrikerna som kan arbeta i fabriksmiljö istället för ute, och även på anläggningen då detta minskar behovet av antalet personer som skall samsas om utrymmet.