Midsummer säkrar EU-stöd för ny svensk solcellsfabrik

Foto: Midsummer

Förhandlingarna om villkoren för det stöd från EU, som det svenska solenergiföretaget Midsummer har blivit utvalt att erhålla för att bygga en ny megafabrik för tillverkning av solceller i Sverige, har nu avslutats och avtalet har undertecknats av båda parter.

I juli meddelade EU Innovation Fund att de valt ut det svenska solcellsföretaget Midsummer för ett etableringsstöd på 32,3 miljoner euro, motsvarande cirka 367 miljoner kronor, för att upprätta en megafabrik för tillverkning av solceller i Sverige. Denna fabrik kommer ha en årlig kapacitet på 200 MW solceller.

Efter intensiva förhandlingar om stödets villkor har Midsummer och EU Innovation Fund nu undertecknat avtalet, som reglerar olika aspekter inklusive tidsplan för konstruktionen, utbetalningsdatum för stödet och motfinansiering.

Projektets mål är att bygga en fabrik i Sverige för produktion av 200 MW tunnfilmssolceller årligen. Tillsammans med den fabrik som Midsummer redan bygger i Italien kommer koncernens samlade produktionskapacitet uppgå till 250 MW solceller per år. Produktionsstart för den nya svenska fabriken planeras till första kvartalet 2026, efter förberedelser under 2025 såsom utrustningsinstallation, funktionalitetstester, fabrikscertifiering och personalutbildning.

Midsummer har utvärderat flera potentiella platser för fabriken i Sverige, och några få återstår som finalister för den fabrik som förväntas skapa omkring 250 arbetstillfällen.

Projektet följer den förutbestämda tidslinjen och omfattningen. Innan den första utbetalningen kan ske, krävs fullständig finansiering för hela projektet. EU-bidraget motsvarar ungefär hälften av den återstående motfinansieringen. Midsummer överväger nu olika möjligheter för att finansiera EU-bidraget, inklusive kapital, lån och annan offentlig finansiering. Företagets långsiktiga mål är att öka den totala produktionen till över 1 GW fram till 2030.

EU Innovation Fund är en av världens största finansiärer av innovativ teknik för att minska växthusgasutsläpp. Stödet ges specifikt för att bygga en fabrik i Sverige för tillverkning av Midsummers egna tunnfilmssolceller av typen CIGS. Dessa solceller är särskilt lämpliga för installation på tak runt om i Europa som inte klarar av den tyngd som traditionella kiselsolpaneler har, samt för organisationer som strävar efter klimatneutralitet i sina verksamheter.