Stordrift och grön omvandling – danska biogasmarknaden konsolideras

Biogasanläggning i Spøring norr om Aarhus (Danmark); Aktieselskabet Bånlev Biogas. Bånlev står för Biogas Århus Nord Leverantörsförening, tidigare Århus kommuns Biogasanläggning. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Nico

Under det senaste året har biogasbranschen i Danmark genomgått en markant konsolidering. Fem av de största anläggningarna har bytt ägare, och 2022 markerade en höjdpunkt med Shells miljardförvärv av biogaskoncernen Nature Energy.

De fyra huvudaktörerna Bigadan, Biocirc, Nature Energy och DBC dominerar nu produktionen av biogas i Danmark efter en intensiv period av marknadskonsolidering. Särskilt Biocirc och DBC har expanderat sina marknadsandelar genom förvärv.

Av de 50 större biogasanläggningar som är kopplade till lantbrukssektorn och producerar betydande mängder gas, har hälften bytt ägare eller fått nya delägare sedan 2001. Dessa anläggningar producerar tillsammans hundratals miljoner kubikmeter gas.

Attraktivt investeringsobjekt

Biogas har blivit ett attraktivt investeringsobjekt jämförbart med sol- och vindenergi, delvis tack vare sektorns professionalisering. Frank Rosager, verkställande direktör i branschföreningen Biogas Danmark, betonar att osäkerheten kring biogasens effektivitet nu är borta.

Investeringarna i biogasanläggningar har blivit mer kostnadseffektiva i takt med att riskerna minskat. Professionaliseringen av sektorn har även medfört drift- och försäljningsfördelar samt stordriftsfördelar genom konsolidering.

Finn Lauritzen, seniorkonsulent hos tänketanken Axcelfuture, pekar på stordriftsfördelar som en nyckelfaktor bakom konsolideringen. Biogasproduktionen är på väg att bli självförsörjande utan statligt stöd, vilket kräver större effektivitet och bättre avtal med leverantörerna.

Allt viktigare komponent

En annan drivkraft bakom marknadens konsolidering är investerarnas intresse för gröna investeringar. Detta illustreras av Shells uppköp av Nature Energy, vilket Lauritzen ser som ett steg för Shell att förbättra sin gröna profil. Gröna tillgångar som Nature Energy kan stärka Shells position inför framtida finansieringar och investeringar.

Framtiden för biogasindustrin ser lovande ut, med både stordriftsfördelar och en växande efterfrågan på gröna investeringar som drivkrafter. Denna utveckling kan leda till att biogas blir en allt viktigare komponent i den globala omställningen till hållbar energiproduktion.

Källa: Pressmeddelande: Biogas Danmark