Drivkraft Sverige lanserar handlingsplan - vill snabba på elektrifieringen

Bild: Drivkraft Sverige.

Drivkraft Sverige lanserar nu en handlingsplan med 15 konkreta förslag till att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn.

Drivmedelsbranschen befinner sig mitt i omställ­ningen från fossilt till fossilfritt där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045. 

- Branschen är redo att öka takten i utbyggnaden ytterligare men upplever att det finns strukturella hinder som drar ned tempot. Drivkraft Sverige har därför identifierat 15 konkreta förslag inom tre prioriterade områden - Samhället, Elen och Fordonen för att synliggöra och prioritera vad som krävs för att öka takten i utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen, säger Thomas Schölin, ansvarig för e-Mobility på Drivkraft Sverige. 

Tre nyckelfaktorer är enligt handlingsplanen:

  • En samordnande myndighet och en nationell samordnare.
  • Effektivare handläggningsprocesser samt tillräcklig effekt och nätkapacitet.
  • Ökat antal elfordon och en fungerande begagnatmarknad.