Historiskt genombrott i klimatfinansiering vid Dubai-konferensen

Öppningsceremonin vid FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai. Foto: COP28 kredit: Kiara Worth |

Under den pågående internationella klimatkonferensen i Dubai har framsteg gjorts redan från dag ett, vilket ger uppmuntrande signaler för framtiden.

Konferensen, ledd av värdnationen Förenade Arabemiraten tillsammans med Tyskland, resulterade i skapandet av en omfattande fond för att kompensera de länder som lidit förluster på grund av klimatförändringar.

Både Förenade Arabemiraten och Tyskland bidrog med en inledande summa på 100 miljoner dollar vardera, motsvarande cirka 79 miljoner euro, till fonden. Ytterligare bidrag har kommit från andra EU-länder, USA och Japan, enligt rapporter från bland annat The Guardian.

Kan inleda verksamheten

Denna fond har redan erhållit tillräckligt kapital för att kunna inleda sin verksamhet.

Värdlandet Förenade Arabemiraten, ofta ifrågasatt för sin trovärdighet i klimatfrågor på grund av sitt beroende av oljeindustrin, strävade efter att skingra tvivel genom att förklara att fossila bränslen måste inkluderas i målen för utsläppsminskning.

"skuld-för-natur"-system

Stora bankgrupper meddelade också under konferensens första dag att de utvecklar ett "skuld-för-natur"-system. Många utvecklingsländer är djupt skuldsatta till banker. I detta system kan bankerna avskriva skulder i utbyte mot att utvecklingsländer lovar att skydda vissa delar av sin natur.

Detta initiativ har haft en trög start, men bankerna har nu aviserat att de kommer att bilda en arbetsgrupp för att vidareutveckla och effektivisera systemet. Denna betydelsefulla åtgärd markerar ett viktigt steg mot globala lösningar på klimatkrisen.

Källor: Reuters, AFP