Schneider introducerar ramverk för AI-optimerade datacenter

Bild: Schneider Electric.

 Schneider Electric lanserar nu industrins första ramverk för att vägleda företag i såväl befintliga som framtida utmaningar. Ramverket ska fungerara som ett omfattande planeringsverktyg för organisationer som vill maximera kraften av AI i sitt datacenter till fullo.

Artificiell intelligens har medfört stora förändringar och utmaningar inom design och drift av datacenter. I takt med att AI-applikationer har blivit allt vanligare och fått en betydande inverkan på branscher som sträcker sig från sjukvård och finans till tillverkning, transport och underhållning, har även efterfrågan på beräkningskraft ökat. För att möta de växande energibehoven hos AI-drivna applikationer på ett effektivt sätt behöver datacenter anpassas.

En revolutionerade framtid för designen av datacenter

Effektuttaget kopplat till AI förväntas växa med en sammanlagd årlig tillväxt (CAGR) på 26–36 procent fram till 2028, vilket leder till ökade energibehov inom både befintliga och nya datacenter. Att möta den förväntade energiefterfrågan innebär flera viktiga överväganden som beskrivs i ramverket och berör de fyra fysiska infrastrukturkategorierna – kraft, kyla, rack och mjukvaruverktyg för drift och övervakning. 

I en tid där AI omformar industrier och omdefinierar konkurrenskraften, banar Schneider Electrics senaste ramverk vägen för företag att designa datacenter som inte bara kan stödja AI, utan är fullt ut optimerade för det. Ramverket introducerar innovativa koncept samt best practice och positionerar därmed Schneider Electric som en föregångare inom utvecklingen av datacenterinfrastruktur.

– Då AI fortsätter att utvecklas ställs unika krav på design och drift av datacenter. För att tackla dessa utmaningar är det viktigt att överväga flera nyckelattribut och trender inom effektuttag kopplat till AI som påverkar både nya och befintliga datacenter. AI-applikationer, särskilt inlärningskluster, är mycket beräkningsintensiva och kräver stora mängder beräkningskraft som tillhandahålls av GPU:er eller specialiserade AI-acceleratorer. Detta belastar datacenters kraft- och kylinfrastruktur kraftigt. I takt med att energikostnaderna stiger och miljöbekymren växer måste datacenter fokusera på energieffektiv hårdvara, som högeffektiva kraft- och kylsystem samt förnybara energikällor, för att minska driftskostnader och koldioxidavtryck, säger Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division and Data Center Business på Schneider Electric.