Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector i EUs vätgasinfrastrukturprojekt

Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector utsedda till projekt av gemensamt intresse av EU-kommissionen Foto: ant rozetsky/unsplash

Två stora vätgasprojekt från Nordion Energi och Gasgrid Finland har inkluderats på EUs lista över energiinfrastrukturprojekt med potential att stärka den europeiska energimarknaden och uppfylla EUs energi- och klimatmål. Den 28 november presenterade EU-kommissionen denna lista av projekt av gemensamt europeiskt intresse, som nu ska granskas av Europaparlamentet och Europeiska rådet för godkännande.

Nordic Hydrogen Route (NHR) är ett partnerskap mellan gasnätsansvariga i Sverige och Finland som strävar efter att bygga över 1 000 km vätgasinfrastruktur i Bottenviken före 2030. Målet är att främja gröna energikällor, stödja regional industriell tillväxt och säkerställa en öppen vätgasmarknad.

Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) är ett banbrytande projekt för havsbaserade vätgasledningar i Östersjöregionen. Initiativtagarna, Gasgrid Finland och Nordion Energi, tillsammans med vindkraftsaktörer, planerar att bygga ett 1 250 km långt rörledningssystem för att transportera grön vätgas till Norden och Europa.

Dessa projekt är viktiga för att stärka den europeiska energimarknaden och stödja EU:s klimatmål. De ger möjlighet till förenklade tillståndsprocesser och finansiering från EU:s program Connecting Europe Facility, om de godkänns av Europaparlamentet och Europeiska rådet inom två månader.