Storbritanniens batteristrategi möter blandade reaktioner

Britishvolt, ett ledande brittiskt batteriföretag, har fått ett erbjudande om statlig finansiering genom Automotive Transformation Fund (ATF) för företagets planerade gigafabrik i Blyth, Northumberland. Foto: Brittiska regeringen

I takt med att Storbritannien avtäcker sin nya batteristrategi möts planerna av delade åsikter inom industrin. Jeremy Wrathall, VD för Cornish Lithium, hyllar strategin som ett viktigt kliv framåt för landet när det gäller att ta täten inom batteri- och mineralbranschen.

Wrathall betonar att strategin inte bara belyser möjligheterna utan även riskerna om Storbritannien skulle missa detta industriella tåg.

Trots detta efterlyser branschpersonligheter som Quentin Willson, grundare av FairCharge, mer omfattande åtgärder. Willson poängterar att medan strategin visar på regeringens engagemang för framtida industriplaner, krävs det större insatser för att Storbritannien ska kunna konkurrera globalt inom batterisektorn. Han noterar att de aviserade investeringarna är små i jämförelse med vad som sker i Kina, USA och Europa.

Kritiska mineraler

Julia Poliscanova från Transport & Environment understryker behovet av en strategisk allians inom EU för att stärka Storbritanniens position i den rena teknikens kapplöpning. Hon uppmanar till att förlägga mer av den hållbara bearbetningen av kritiska mineraler som koppar och litium till Storbritannien.

Från investerarhåll betonar James Frith från Volta Energy Technologies vikten av kontinuerligt samarbete mellan regering, industri och investerare för att säkra en stabil tillväxt och teknikutveckling.

Omvälvningar

Frith menar att det extra tillskottet på 50 miljoner pund för batteriindustrialiseringscenter är välbehövligt för start-ups inom sektorn.

Batteristrategins framtid i Storbritannien har skakats av politiska omvälvningar, stora företags utträde ur branschen och konkursen för företag som Britishvolt och Oxis Energy. Denna nya strategi och de blandade reaktionerna visar på en kritisk punkt för Storbritanniens ambitioner att vara en huvudaktör i övergången till gröna teknologier.

Källa: Transport & Environment/Volta Energy Technologies