Halvmiljard euro i EU-lån för ABB:s klimatsmarta teknologier

ABB Electrifications verksamhet utökar sina servicemöjligheter för laddningssystem för elfordon, solenergi och låg- och mellanspänningssystem med en dedikerad serviceverkstad bland annat i Coleshill, Birmingham. Foto: ABB

ABB har säkrat en finansiering på 500 miljoner euro från Europeiska Investeringsbanken (EIB) för att fortsätta utvecklingen av smarta lösningar för elektrifiering som bidrar till en mer hållbar framtid.

Denna betydande satsning kommer att stödja ABB:s forskning och utveckling inom området för elektrifiering, med fokus på att utforma nästa generations eldistributionslösningar.

Innovativ teknologi

I en värld där efterfrågan på elektricitet skjuter i höjden, planerar ABB att investera EIB-medlen i utvecklingen av innovativ teknologi såsom solid-state brytare och miljövänliga kopplingsutrustningar. Dessa tekniker är avsedda att öka effektiviteten och automatiseringen i byggnader, industriella anläggningar och mikronät.

Forskning och utvecklingsprojekten, som kommer att genomföras över hela Europa, inklusive i Tyskland, Italien, Tjeckien, Finland, Norge och Polen, är avsedda att hjälpa Europeiska unionen att nå sitt mål om nettonoll växthusgasutsläpp till 2050.

Viktigt erkännande

Timo Ihamuotila, ABB:s CFO, välkomnar samarbetet med EIB och erkänner elektrifieringens kritiska roll i Europas energiomställning.

- Detta är ännu ett viktigt erkännande av ABB:s innovation och forskningsinsatser för att möjliggöra omvandlingen till ett lågkolhaltigt samhälle, säger Ihamuotila.

Ambroise Fayolle, EIB:s vice ordförande ansvarig för miljö och klimatåtgärder, betonar elektrifieringens betydelse för att bekämpa klimatförändringarna. "ABB:s forskning kommer att bidra till att driva hem, fabriker och transportsystem med ren elektricitet, vilket är viktigt om vi ska förhindra ytterligare uppvärmning av vår planet," förklarar han.

Finansieringen stöder Europeiska gröna given, som är EU:s plan för att bli klimatneutrala till år 2050. Investeringar i grön innovation är nödvändiga för att Europa ska kunna skapa en hållbar ekonomi som kan skydda dess invånare och skapa högkvalitativa jobb.

Bygger forskningsnätverk

På ABB är forskning och utveckling avgörande när det gäller att utveckla och kommersialisera tekniker som är strategiskt viktiga för företagets framtida tillväxt. Varje år investeras en betydande del av företagets intäkter i forskning och utveckling – år 2022 var det cirka 4,0 procent av de samlade intäkterna.

Omkring 7 500 anställda arbetar med forskning och utveckling hos ABB, varav cirka 60 procent fokuserar på digital och programvaruutveckling. ABB samarbetar med flera universitet och forskningsinstitutioner i Europa och globalt för att bygga forskningsnätverk och främja nya teknologier. För att stärka och påskynda innovationsarbetet investerar ABB också i och samarbetar med startup-företag.

Resurseffektiv framtid

ABB är en teknologiledare inom elektrifiering och automation, som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kombinerar ingenjörskunskaper och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och hanteras. Med mer än 140 års erfarenhet är ABB:s ~105 000 anställda engagerade i att driva på innovationer som accelererar industriell omvandling. 

Om EIB Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens långsiktiga utlåningsinstitution och ägs av EU-länderna.

Källa: Pressmeddelande ABB