Remarkable-projektet från Norrbotten lyfts fram på internationell arena för energiomställning

Isabella Katsimenis, nationell projektledare från Energikontor Norr och skaparen av projektidén. Foto: Energikontor Norr

Projektet Remarkable blev särskilt utvalt att presenteras under årets upplaga av Covenant of Mayors Investment Forum den 25 oktober i Bryssel. Isabella Katsimenis, nationell projektledare från Energikontor Norr och skaparen av projektidén, var på plats och delade med sig av erfarenheterna. Hon uttryckte sin inspiration över det engagemang som delades av andra kommuner och regioner runt om i Europa och underströk vikten av att Norrbotten aktivt deltar i den pågående energiomställningen.

Evenemanget i Bryssel arrangerades av ENER Energi, EU-kommissionens generaldirektorat för energi och klimat, tillsammans med CINEA, det europeiska verkställande organet för klimat, infrastruktur och miljö, i samarbete med Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet). Konferensen samlade högtstående representanter från EU-kommissionen, europeiska städer, energikontor, regioner och investerare.

Under konferensen lyftes några framstående och banbrytande initiativ runt om i Europa fram, inklusive Remarkable-projektet där Isabella Katsimenis från Energikontor Norr är nationell projektledare. En del av detta projekt är Climate Leadership Circle, ett nätverk med 320 klimatledare från hela Europa.

Isabella Katsimenis delade med sig av den positiva nyheten att klimatledare från flera norrbottniska kommuner är engagerade i nätverket. Detta stärker det lokala arbetet med energiomställningen och främjar internationellt kunskapsutbyte till förmån för länet.

Borgmästaren Joško Klisović från Zagreb i Kroatien var en av talarna på konferensen och betonade vikten av det lokala arbetet som den verkliga drivkraften bakom förändringen och genomförandet av den pågående energiomställningen i Europa.

I en utvärdering inför den kommande programperioden sökte CINEA synpunkter och förslag från konferensdeltagarna angående finansieringen av en grön framtid. Isabella Katsimenis framhävde det positiva arbetet som görs inom ramen för Borgmästaravtalet, både på lokal, regional och internationell nivå. Hon betonade möjligheterna som kan uppstå med ett gemensamt uppföljningssystem för energiomställningen.

– Ett sådant system skulle möjliggöra bedömningar av framsteg i olika kommuner, regioner och länder. Nuvarande svårigheter att dra nytta av varandras framgångar skulle elimineras, och resultat och åtgärder skulle kunna följas upp enhetligt. Detta skulle öka värdet av de insatser som görs och främja snabbare framsteg inom energiomställningen.