Svenska fastighetsbolag upplever minskade driftkostnader genom digitalisering

Bild: Schneider Electric

Svenska fastighetsbolag rapporterar om minskade driftkostnader efter att ha investerat i digitalisering av sina fastigheter, enligt Schneider Electrics senaste Trendrapport 2023/2024. Den mest påtagliga förändringen av fastigheternas energianvändning, där sänkta el- och värmekostnader framträder som positiva resultat av uppkopplade lösningar.

Schneider Electrics Trendrapport, den fjärde i sitt slag och genomförd vartannat år sedan 2017, bygger på en undersökning av Novus där representanter från 125 svenska fastighetsbolag har svarat på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering.

Rapporten avslöjar att över hälften av fastighetsbolagen har investerat i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och styrning de senaste tre åren, en märkbart lägre andel jämfört med föregående rapport från 2021. Trots har nya direktiv, skärpta krav och förändrade behov skapas starkare incitament för energieffektivisering. investeringar och drivit på teknikutvecklingen inom området.

"Mycket har utvecklats sedan den senaste rapporten. En pandemi tvingade företag att omvärdera arbetssättet, följt av en energikris som påverkas både privatpersoner och företag. Lägg till EU-kommissionens nya klimatpaket för att skynda på klimatomställningen. Dessutom har många fastighetsägare länge insatts av ny teknik och därför investerat i nya tekniska lösningar och uppkopplade fastighetssystem tidigare än för tre år sedan. Alla dessa faktorer kan förklara varför siffrorna sjunker jämfört med föregående rapport", säger Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige.

bild
Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige. Foto: Schneider Electric 

EU:s nya direktiv och förändrade vardagsbehov är dock inte huvuddrivkrafterna för svenska företags vilja att investera i uppkopplad energieffektivisering. Årets rapport tydliggör att ekonomiska incitament är den starkaste drivkraften. Åttio procent uppger att ekonomiska skäl är den främsta anledningen att investera i lösningar inom IoT och uppkopplade fastigheter, följt av miljö- och hållbarhetsskäl (69 procent), säkerhetsskäl (50 procent) och arbetsmiljöskäl (43 procent).

Samtidigt framgår det att investeringarna ger ekonomiska resultat. Över hälften uppger att de har upplevt sänkta el- och värmekostnader (51 respektive 58 procent) som en direkt följd av investeringar i uppkopplade lösningar. Den största förändringen av dock energiförbrukningen, där 62 procent rapporterar att deras fastighet nu förbrukar mindre energi.

"Energianvändning utgör en av de största kostnadsposterna för en fastighet. Det är också där företagen har satsat mest på åtgärder. Ekonomiska skäl har länge varit och kommer med största sannolikhet fortsätta vara den starkaste drivkraften för att koppla upp sin fastighet. De senaste årens rekordhöga elpriser har tydliggjort för landets företag att energieffektivisering av fastigheten är viktigt för ett ekonomiskt perspektiv, men också att det finns fler incitament än så”, säger Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige.