Kalmar Energi lanserar 2.0 Appen för anpassad energihantering

Foto: kalmar Energi

Kalmar Energi introducerar en innovativ app som ger kunderna möjlighet att enkelt förstå, övervaka och styra sin energianvändning, kostnad och miljöpåverkan. Appen, kallad "Kalmar Energi 2.0", erbjuder praktiska verktyg och smarta funktioner för att möta kundernas önskan om att självständigt minska sitt koldioxidutsläpp och sina energikostnader, direkt från sina mobiler.

Med detaljerad historik för energianvändning, jämförelser med grannar och möjligheten att följa klimatavtrycket ger appen en helhetssyn på användarens energikonsumtion. Dessutom erbjuds framåtblickande prognoser för att underlätta planering och budgetering. Appen tillgodoser även tävlingsinriktade kunde genom att låta dem utmana grannar i att vara det mest energisnåla hushållet.

Förutom att styra elbilsladdning under kostnadseffektiva timmar ger appen också möjlighet att integrera andra smarta hemprylar. De stöder tjänster som ChargeAmps, Ctek, Nibe, Ngenic och Telldus. Solcellsägare kan dra nytta av att övervaka sin solproduktion och energianvändning med appens överblicksfunktion.