AFRY utökar sin kompetens inom kärnkraftssäkerhet genom ungerskt förvärv

Foto: AFRY

AFRY kommer att förvärva de unga konsultföretagen SOM System Kft. och TTSA Mérnökiroda Kft., kända som "SOM", inom kärnkraftssäkerhet. Förvärvet är en del av AFRYs globala tillväxtstrategi inom energi, dekarbonisering och biobaserat material. Det stöder även AFRYs mål att främja övergången till koldioxidfri energiproduktion genom att stärka kärnkraftssektorn.

SOM är specialiserad inom kärnsäkerhet och har omfattande erfarenhet inom hela livscykeln för kärnkraftverk, från design till avfallshantering. De har etablerat sig i Ungern med en stark kundbas och gott rykte.

Förvärvet stärker AFRYs kompetens inom kärnkraftssäkerhet och breddar deras tekniska tjänsteutbud, inklusive nybyggnation, drift, avveckling och hantering av radioaktivt avfall. SOMs expertis kompletterar AFRYs befintliga kapacitet och projekt i Ungern, vilket innebär helhetsåtaganden och stöd genom hela projektlivscykeln.

József Dénes, Head of Nuclear, Energy Division, AFRY, kommenterar: "Genom att gå samman kommer vi att öka vårt avtryck inom kärnkraftssektorn både i Ungern och i Europa."

Miklós Ördögh, ägare av SOM, ser fram emot att bli en del av AFRY och bidra till utvecklingen av den unga energisektorn samt hanteringen av radioaktivt avfall. Han betonar att det är en spännande möjlighet för både SOM och AFRYs medarbetare.

Förvärvet väntas slutföras i början av 2024 och är föremål för myndighetsgodkännanden. Efter avslutad avslutning kommer SOM att konsolideras i AFRY från och med februari 2024.