CheckWatts batterier säkrade elnätets stabilitet under snabbstopp av Olkiluoto 3

Kärnkraftverket Olkiluoto 3 i västra Finland. Foto: TVO

När Olkiluoto 3, den största kraftkällan i det nordiska elsystemet, stoppades på söndagskvällen, användes sammanlänkade batterier från CheckWatts virtuella kraftverk Currently för att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Reaktorn är bortkopplad från elnätet på grund av ett turbinfel, och prognosen är att den delvis kommer att vara tillbaka på tisdag morgon.

Kärnkraftsreaktorn har drabbats av det tolfte snabbstoppet under 2023, enligt Nordpool-statistik sammanställd av CheckWatt. Genomsnittligt tar det minst 4 dagar och 16 timmar för reaktorerna att åter tas i drift efter ett snabbstopp.

CheckWatts VD, Dan-Eric Archer, betonar fördelarna med batterier och andra flexibla resurser för att stabilisera elnätet vid plötsliga bortfall i elproduktionen. Han framhåller också att ett elsystem med sol- och vindkraft, kombinerat med batterier, skulle öka driftsäkerheten jämfört med dagens centraliserade kraftverk. Batterier från CheckWatts virtuella kraftverk bidrog med 25 MW när Olkiluoto 3 snabbstoppade.

Archer poängterar att kostnaden för stödtjänster är små jämfört med att bygga ny kärnkraft. Företag och privatpersoner som äger batterier och är anslutna till virtuella kraftverk får del av ersättningen. Han avslutar med att säga att investeringar i energilager skapar mervärden och främjar ett resurseffektivt, förnybart elsystem.

Fakta: Tolv snabbstopp under 2023
Kärnkraftsreaktorer i det nordiska elnätet har snabbstoppat tolv gånger under 2023. Den verkliga längden på avbrotten kan skilja sig från Nordpools statistik.

bild