eCarExpo i Göteborg- Seminarier om elbilar, solel och framtidens energisystem

Elbilsmässan eCarExpo i Göteborg den 1–3 december bjuder på totalt 27 seminarier och programpunkter som är fria för alla besökare. Foto: eLife Nordic

Elbilsmässan eCarExpo i Göteborg, som äger rum den 1–3 december, presenterar ett mångsidigt seminarieprogram under de tre dagarna. Besökare har tillgång till 27 seminarier och programpunkter som täcker ämnen som elbilar, solel, och energisystem.

Arrangören, eLife Nordic AB, betonar det praktiska värdet av evenemanget. "Det är en utmärkt möjlighet att lära sig och ställa frågor till kunniga personer," säger Anna Fägersten från arrangörsföretaget.

eCarExpo har vuxit till att bli Europas elbilsmässa och största elbilsmässa och framför allt på solel, laddning och energisystem. Det återspeglas i det omfattande seminarieprogrammet under alla tre dagarna.

"Hela marknaden har utvecklats på ett år," kommenterar Anna Fägersten. "Diskussionerna går nu djupare, och mer komplexa frågor tas upp."

Redan på den första dagen, den 1 december kl 10.45, kommer riksdagsledarmöterna Richard Nordin (c) och Helena Storckenfeldt (M) tillsammans med Thomas Schölin från Drivkraft Sverige att diskutera en effektiv utbyggnad av laddinfrastrukturen på kort sikt.

På eftermiddagen samma dag kommer företrädare för solels-, bil- och energibranscherna att diskutera ämnen som laddningsinfrastruktur i storstäderna och möjligheten att använda elbilarnas batterier för att stabilisera elnäten (V2G).